Welkom op de site van:


Op deze site kunt u lezen wie wij zijn en wat wij geloven.
Heeft u vragen of opmerkingen, klik dan hier.Publicatie websiteBeste bezoeker deze website is mede bedoeld als opbouw van onze gemeente. Wanneer u of jij iets wilt publiceren dan kunt u een mail met informatie sturen naar pkntenboer@ziggo.nl , dan zorg ik er voor dat de informatie op de website geplaatst wordt.
Met vriendelijke groet Dick Bos Ticheldobben


Bright Fame
Met dank aan u

Het is al weer enkele weken geleden, namelijk zondag 29 oktober, dat Frits Rouvoet in de ochtenddienst mocht voorgaan. Hij heeft verteld over zijn werk op De Wallen, The Red Light District, zoals hij het zelf noemt, maar zoals het ook wereldwijd als `toeristische attractie` bekend staat. Door zijn verhalen zal hopelijk menigeen anders naar deze mensen kijken, want het zijn ook onze medemensen.
In de bijna 13 jaar dat hij daar werkt zijn er 40 mensen tot geloof gekomen, soms op een wel heel bijzondere manier. Hierdoor blijkt dat God omziet naar hen en Frits zich daarvoor mag laten gebruiken.
De collectie voor de stichting Bright Fame heeft € 475,- opgebracht en is door de Evangelisatiecommissie aangevuld tot € 750,-.
En daar willen we u voor bedanken.


Komt allen te samen 2017
Op vrijdagavond 15 december 2017 hopen we in de kerk aan de Wigboldstraat 3 in Ten Boer een muziek- en samenzangavond te houden.
De Gereformeerde Brassband Groningen o.l.v. Jan Werkman, Nederlands kampioen 2016, zal voor u prachtige kerstliederen spelen, afgewisseld met samenzang en korte Bijbellezingen.
Jan Wolfs zal de samenzang op het orgel begeleiden.
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 3,50

Als u hierbij wilt zijn, dan kunt u alvast uw toegangskaart reserveren.
Reserveren kan bij De Vakman Wiersema, Nijverheidsweg 2 in Ten Boer of via telefoon 050-3021023.
Tijdens het concert zal ook een collecte gehouden worden ter dekking van de kosten.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie voor u klaar, we hopen u 15 december te ontmoeten!
Deze avond wordt georganiseerd door een aantal enthousiaste christenen uit Ten Boer.


Kerst op het plein
De donkere dagen komen er weer aan en de Kerstperiode gaat dan ook binnenkort weer aanbreken. Vorig jaar was door een aantal gezamenlijke kerken in Ten Boer de kerstwandeling georganiseerd. Dit was een groot succes. Dit jaar zijn dezelfde kerken druk bezig met de voorbereiding voor een Kerstfeest op het plein. De plannen zijn om op zaterdag 16 december om 17 uur op het Hendrik Westerplein een gezamenlijke Kerstfeest te vieren. Het zal een groot spektakel worden voor jong en oud(er) in woord, beeld en gezang. Er zullen scènes worden opgevoerd en afgewisseld met (samen)zang. Een mooie manier om alvast in Kerstsferen te komen.
Graag nodigen we u allen uit om dit met ons mee te vieren. Noteert u daarom de datum van 16 december om 17 uur op het Hendrik Westerplein

De voorbereidingscommissie, Roelof Jan Wiersema, Jan Bolt, Trix Pruim, Anton Haakma, Ina Meijer, Dingena Bloemhof , Janneke Dijkema en Margreet Dekens


Gemeente Groei Groepen 20+ en 30 +


We zijn superblij met twee actieve, gezellige Gemeente Groei Groepen voor 20-plussers en 30 plussers. Maar er is altijd plaats voor jou! In de groepen zitten veel verschillende mensen: van mensen die niet in de christelijke traditie zijn grootgebracht en nog op zoek zijn naar de zin van geloven, tot mensen die al belijdenis hebben gedaan en al meer geloofservaring hebben. Wat we gemeen hebben is dat we onze levenservaringen en geloofservaringen delen en samen zoeken naar een weg om Jezus na te volgen.
Het thema van dit jaar sluit heel mooi aan bij deze zoektocht. Aan de hand van een gespreksboekje van het Evangelisch Werk Verband waarin we de eerste brief van Petrus bestuderen, denken we na over de vraag hoe we Jezus kunnen volgen in een verwarrende tijd. Het boekje heet: de HOOP die in ons leeft. Thema’s die dit jaar aan de orde komen zijn: Wie zijn wij zelf en hoe staan we in deze samenleving?

De eerste bijeenkomst van de 20 + groep is op zondag 15 oktober om half 1 in Siddeburen, Oudeweg 128 bij Meinie en Jose Bosker ( We lunchen gezamenlijk en je kunt met mij meerijden als je dat wilt)

De eerste bijeenkomst van de 30 + groep is op dinsdag 3 oktober om 20.15 bij Anneke de Jong en Martin Schaaphok, Fazanthof 6 in Ten Boer.
Voor vragen of aanmeldingen kun je me altijd bellen of appen 0681547288
(Ook als je wel bij een Gemeente Groei Groep wilt, maar niet op deze dagen kunt of ouder bent, zijn er mogelijkheden. Onze gemeente heeft 8 Gemeente Groei Groepen met verschillende samenstellingen.)
Hartelijke groet, Inge de Rouwe


Talentenbank


Het doel van de talentenbank is: Het inzetten van uw of jouw talent en/of gave

We kijken niet alleen wat de commissies aan vrijwilligers nodig hebben, maar zoeken ook naar activiteiten om de talenten van de gemeenteleden in te kunnen zetten. Dit alles om met deze talenten "samen meer kerk te zijn".

De talentenbank leent zich er goed voor om projectmatig te kunnen werken. Gemeenteleden die het niet zien zitten om voor een langere periode “vastgelegd” te worden hebben wellicht wel tijd en zin om deel te nemen aan kortlopende acties of projecten voor de kerk en kunnen dit dan ook aangeven. Elk steentje draagt immers bij aan de opbouw van onze gemeente.

Aangezien God iedereen talenten heeft gegeven kan dus een ieder de enquête invullen. Wij hopen daarom dat u even de tijd neemt de enquête in te vullen.

De talentenbank commissie.

Druk hieronder op het plaatje voor de enquête


Laatste activiteiten / verslagen


Zondag 19 november werd er een speciale dienst gehouden, omdat het 50 jaar geleden is dat de eerste Nieuws van Kerk en Kansel uitgegeven is De oprichters van Nieuws van Kerk en Kansel gaven aan het leuk te vinden om dit jubileum op de één of andere manier met ons te vieren. Een fotoverslag hiervan is hier te bekijken

Op vrijdagmiddag 27 oktober hebben Ongrid Oudman en Hennie Wiersema een high tea georganiseerd t.b.v. Stichting ambulance wens. Een fotoverslag hiervan is hier te bekijken.

Op zondag 17 september waren er de hele dag diverse activiteiten van de startzondag. Een fotoverslag hiervan is hier te bekijken.

Zondagavond 17 september stond in het teken van licht, muziek en dans. De gezamenlijke kerken uit Ten Boer organiseerden een Gospel Swing-in in de Tiggelhal. . Een fotoverslag hiervan is hier te bekijken.

Voorafgaande aan de startzondag op 17 september waren er in de kerk diverse activiteiten.Een fotoverslag hiervan is hier te bekijken.

Zondag 9 juli was er een afscheidsdienst voor groep 8. Het thema was: “De oversteek”. Het thema kwam tot uitdrukking in woorden, beelden en muziek. Een fotoverslag hiervan is hier te bekijken.

Van vrijdag 7 op zaterdag 8 juli heeft een groep vanuit de CJV een nacht zonder dak geslapen bij de familie Zuur. Door verschillende acties hebben ze geld opgehaald voor stichting Tear. Een fotoverslag hiervan is hier te bekijken.

Zondag 25 juni hadden we een boerderijdienst aan de Boersterweg 65. Medewerking werd verleend door de Huisband. Een fotoverslag hiervan is hier te bekijken.

Zaterdag 10 juni werd de jaarlijks terugkerende weilandgames gehouden bij de familie Langereis aan de Bouwerschapweg. Dit jaar deden ook enkele groepen van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt mee. Een fotoverslag hiervan is hier te bekijken.

Zondag 4 juni was het eerste pinksterdag. In deze werd medewerking verleend door het Chr. Vocaal ensemble uit Stedum olv Geertje Mars-van der Wal. Een fotoverslag hiervan is hier te bekijken.

Voor complete archief klik hier.Laatste wijzigingen op 12 oktober 2017.