Welkom op de site van:


Op deze site kunt u lezen wie wij zijn en wat wij geloven.
Heeft u vragen of opmerkingen, klik dan hier.Publicatie websiteBeste bezoeker deze website is mede bedoeld als opbouw van onze gemeente. Wanneer u of jij iets wilt publiceren dan kunt u een mail met informatie sturen naar pkntenboer@ziggo.nl , dan zorg ik er voor dat de informatie op de website geplaatst wordt.
Met vriendelijke groet Dick Bos Ticheldobben


Projectkoor PU Ten Boer
Druk hieronder op het plaatje om naar de website van PU Groningen 2017 te gaan

Bouwstenen Bijbel School seizoen 2016-2017


Om te groeien in je geloof, moet je zorgen dat je stevig geworteld bent in goede grond. Verdieping in je geloof zoeken betekent dat je meer vrucht mag gaan dragen voor jezelf, je omgeving en je gemeente. De Bouwstenen Bijbel School (BBS) biedt daar prachtige handvatten voor.

De Gereformeerde Kerk van Ten Boer (PKN) gaat verder met deze boeiende cursus. Wij nodigen iedereen van harte uit om hieraan deel te nemen, ook als je niet uit Ten Boer komt of lid bent van een andere kerk. Uiteraard kun je eerst een keer vrijblijvend proberen of het bij jouw behoeften past. Door het werken met losstaande thema’s is het mogelijk op elk moment mee te doen met de cursus.
In principe komen we een keer in de drie weken bij elkaar. Wil je meer weten, kun je altijd even contact met mij opnemen.

Druk hieronder op het plaatje voor een youtube filmpje Bouwstenen Bijbel School
Wanneer:

1 mei opruimen van blokkades
25 september communicatie van het evangelie
16 oktober rentmeesterschap
6 november gemeente als lichaam


Waar: gebouw Menorah, Wigboldstraat 3, Ten Boer
Tijd: 20.00-22.00
Wat: cursus Bouwstenen Bijbel School
Contact: ds. Peter Elzinga, Wigboldstraat 5, 9791 CP Ten Boer.
Tel: 050-2309276
Email: pe.elzinga@planet.nl
Kosten: ongeveer €80,- voor de hele cursus, inclusief materiaal


V&T cluster Ten Boer/Thesinge/Stedum/Ten Post


Het jaarthema van het cluster is ‘Deel je leven’

Hiermee zijn wij als clustercommissie “Vorming en Toerusting” aan de slag gegaan en hebben weer een gevarieerd programma samengesteld.
Het is mogelijk dat er in de loop van het seizoen activiteiten plaatsvinden die bij het verschijnen van het boekje nog niet bekend waren. Deze zullen via de bekende kanalen bekend gemaakt worden
Er zijn ook een aantal activiteiten in het boekje opgenomen van de Gereformeerde Kerk in Ten Boer, die op dit moment nog geen deel uitmaakt van deze clustercommissie.
Wij hopen u bij één van de activiteiten te ontmoeten.


Druk hier om de het volledige programma in pdf te zien.
Talentenbank


Het doel van de talentenbank is: Het inzetten van uw of jouw talent en/of gave

We kijken niet alleen wat de commissies aan vrijwilligers nodig hebben, maar zoeken ook naar activiteiten om de talenten van de gemeenteleden in te kunnen zetten. Dit alles om met deze talenten "samen meer kerk te zijn".

De talentenbank leent zich er goed voor om projectmatig te kunnen werken. Gemeenteleden die het niet zien zitten om voor een langere periode “vastgelegd” te worden hebben wellicht wel tijd en zin om deel te nemen aan kortlopende acties of projecten voor de kerk en kunnen dit dan ook aangeven. Elk steentje draagt immers bij aan de opbouw van onze gemeente.

Aangezien God iedereen talenten heeft gegeven kan dus een ieder de enquête invullen. Wij hopen daarom dat u even de tijd neemt de enquête in te vullen.

De talentenbank commissie.

Druk hieronder op het plaatje voor de enquête


Laatste activiteiten / verslagen


Zondagavond 17 september stond in het teken van licht, muziek en dans. De gezamenlijke kerken uit Ten Boer organiseerden een Gospel Swing-in in de Tiggelhal. . Een fotoverslag hiervan is hier te bekijken.

Voorafgaande aan de startzondag op 17 september waren er in de kerk diverse activiteiten.Een fotoverslag hiervan is hier te bekijken.

Zondag 9 juli was er een afscheidsdienst voor groep 8. Het thema was: “De oversteek”. Het thema kwam tot uitdrukking in woorden, beelden en muziek. Een fotoverslag hiervan is hier te bekijken.

Van vrijdag 7 op zaterdag 8 juli heeft een groep vanuit de CJV een nacht zonder dak geslapen bij de familie Zuur. Door verschillende acties hebben ze geld opgehaald voor stichting Tear. Een fotoverslag hiervan is hier te bekijken.

Zondag 25 juni hadden we een boerderijdienst aan de Boersterweg 65. Medewerking werd verleend door de Huisband. Een fotoverslag hiervan is hier te bekijken.

Zaterdag 10 juni werd de jaarlijks terugkerende weilandgames gehouden bij de familie Langereis aan de Bouwerschapweg. Dit jaar deden ook enkele groepen van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt mee. Een fotoverslag hiervan is hier te bekijken.

Zondag 4 juni was het eerste pinksterdag. In deze werd medewerking verleend door het Chr. Vocaal ensemble uit Stedum olv Geertje Mars-van der Wal. Een fotoverslag hiervan is hier te bekijken.

Voor complete archief klik hier.Laatste wijzigingen op 8 september 2017.