Werkgroepen


 • Werkgroep Liturgie & Lectoraat

 • Ontmoetingskring Hervormd - Gereformeerd

 • Cantorij van de Kloosterkerk

 • Fairtrade Kloosterkerk

 • Commissie Vorming en Toerusting
 • Liturgie & Lectoraat


  De Werkgroep Liturgie & Lectoraat bestaat uit gemeenteleden met bijzondere aandacht voor de liturgische vormgeving en achtergronden bij de wekelijkse eredienst. De commissie fungeert als "klankbord" voor de predikant, met name bij bijzondere projecten. Een goed voorbeeld hiervan is de betrokkenheid bij de organisatie en uitvoering van de diensten in de Goede Week. Daarnaast verzorgen de leden bij toerbeurt de eerste schriftlezing in de eredienst. Tenslotte verzorgt de commissie ochtendgebeden en erediensten op zondagen waar geen predikant beschikbaar is. Deze bijeenkomsten worden in groepjes van twee tot drie werkgroepleden voorbereid en geleid.
  Voor nadere informatie:
  h.ziengs@solcon.nl

  naar het begin van de pagina


  Kloosterkerk Cantorij


  De Kloosterkerkgemeente heeft een cantorij, waarin gemeenteleden door liturgische liederen ondersteuning bieden in diensten, m.n. tijdens kerkelijke hoogtijdagen. De cantorij is toegankelijk voor eenieder die een beetje bij stem is en het leuk vindt om te zingen. De repetities zijn iedere maandagavond van 19.00-20.00 uur in de Kloosterkerk (ingang bij het koor).

  Cantrix: mevr. R. Reeze-Vernooij
  voor nadere informatie: johnhavinga@kpnplanet.nl

  naar het begin van de pagina  Fairtrade Kloosterkerk


  Wat is Fairtrade?
  Fairtrade betekent: eerlijke handel. Die handel zorgt ervoor dat producten onder eerlijke handelsvoorwaarden worden verhandeld met respect voor mens en milieu.
  Daar doen wij als Kloosterkerk gemeente graag aan mee. Wij willen een zogenaamde ‘fairtrade’ kerk zijn, een gemeente met een blik naar buiten gericht op de wereld.
  Binnen onze gemeente willen wij activiteiten ontplooien, die te maken hebben met de zorg voor deze wereld, bijvoorbeeld door fairtrade producten te gebruiken. Door dit actief uit te dragen zorgen we dat anderen geïnspireerd worden om ook in actie te komen.

  De drie criteria waaraan we als fairtrade kerk moeten voldoen zijn:
  1. Gebruik van fairtrade producten.
  We schenken in onze kerk Rioba koffie en thee.
  2. Communicatie over fairtrade.
  We communiceren over fairtrade via ons kerkblad ‘Halverwege’, via onze website http://www.pkntenboer.nl/hervormde en via de lokale media.
  3. Acties voor fairtrade.
  We gaan jaarlijks tijdens de fairtrade week (eind oktober) in samenwerking met de wereldwinkel een markt met fairtrade producten in de kerk organiseren.

  Aan de hand van deze drie criteria willen we ons inzetten voor duurzame en economische ontwikkeling van mensen in de ontwikkelingslanden.

  Werkgroep Fairtrade Kloosterkerk:
  Gerardus Buruma
  Lenie Havinga
  Dineke Klasens

  Nadere informatie: www.fairtradegemeenten.nl


  naar het begin van de pagina


  Cie Vorming en Toerusting


  Commissie Vorming en Toerusting

  Margreet van Nijen
  vannijen.mt@gmail.com
  050 2308679

  Elisabeth Posthumus Meyjes
  elisabethpm@kpnplanet.nl
  0505 5532194

  Kees Brak
  ca.brak@ziggo.nl
  050 5425107

  Tineke Werkman
  janentinekewerkman@hotmail.com
  050 5422989

  Jan Huijssoon
  j.huijssoon@hetnet.nl
  0596 566291

  Ineke van Zanten
  ineke@opniehof.nl
  0596 551662


  naar het begin van de pagina

  naar Vorming en Toerusting