Deze pagina geeft u een overzicht van recente mededelingen en op handen zijnde activiteiten.

 • Feestelijke afsluiting seizoen

 • Maandvieringen Bloemhof

 • Projectplan clusterpredikant

 • Vele handen maken licht werk ...

 • Bezoekdames/-heren gevraagd

 • Redactielid Halverwege gevraagd

 • Oproep crèche • Afsluiting seizoen


  Zondag 2 juli willen we na de dienst het seizoen feestelijk af sluiten.
  Na de dienst drinken we koffie. Er is een (niet te lang.....) ontspannen cultureel/creatieve activiteit waarna we met een lunch afsluiten. Dan zal het rond 14.00 uur zijn!

  naar het begin van de pagina  Maandvieringen Bloemhof


  Maandvieringen in Zorgcentrum Bloemhof

  Ruim 4 jaar geleden zijn de gezamenlijke kerken van ten Boer, PKN Garmerwolde/Thesinge en RK Parochie uit Bedum gestart met de maandvieringen in Bloemhof. Een leuke traditie is het geworden en het maakt niets uit welk kerkgenootschap de viering organiseert.

  De vieringen worden gehouden op de laatste zaterdag van de maand om 16.30 uur en worden gehouden in de Keuvelroemte van Bloemhof. Eén uitzondering, de vakantiemaand juli vindt er geen viering plaats en enkele keren moeten wij de viering in december ook niet door laten gaan dit vanwege de volle agenda’s rond Kerst en jaarwisseling.

  Er worden mooie en vooral voor de bewoners, bekende liederen gezongen, uit de bijbel gelezen, soms een passend gedicht voorgelezen en vindt er een korte overdenking plaats door een voorganger van één van de deelnemende kerken of eventueel een gastvoorganger.
  Een moment van warmte en geborgenheid om dit zo samen met de bewoners van Bloemhof en de vele vrijwilligers te mogen ervaren. Rond de klok van 17.15 uur is de bijeenkomst ten einde.
  Reacties van de bewoners zijn erg positief en zij zien al weer uit naar een volgende viering. Zij stellen deze activiteit dan ook erg op prijs, sterker nog, men stimuleert elkaar om naar de viering te gaan.

  Ook het afgelopen jaar waren er steeds tussen de 40 en 50 bewoners van Bloemhof aanwezig om dit samen te vieren. Vele vrijwilligers van de deelnemende kerken zijn dan ook aanwezig om alles in goede banen te leiden.
  De data van de maandvieringen worden altijd vermeld in Proatboudel en enkele dagen, voorafgaande aan een bijeenkomst, worden er op strategische plaatsen in Bloemhof en Lindenhof flyers opgehangen. De samenwerking met de medewerker(st)ers van Bloemhof is ook prima te noemen.

  De samenwerking met de afvaardiging van de verschillende kerken in onze commissie is dan ook prima te noemen en zijn dan ook enthousiast om de komende tijd verder invulling te geven aan de maandvieringen.

  Ook de bewoners van Koopmansplein en Marskramer zijn van harte welkom om aan de maandvieringen deel te nemen.

  Nieuwsgierig, loop gerust eens binnen. U bent van harte welkom.

  Voor de data, zie
  Agenda vieringen Bloemhof  naar het begin van de pagina
  Projectplan Clusterpredikant.


  De ontwikkeling van het cluster voor de periode 2015-2018 en de positie van de clusterpredikant daarin worden beschreven in het
  Projectplan clusterpredikant  naar het begin van de pagina


  Vele handen maken licht werk


  Vele handen maken licht werk.....

  De Kloosterkerkgemeente zoekt nog aanvulling/versterking voor:
  - redactieleden Halverwege
  - leidinggevenden kindernevendienst
  - bezoekdames/-heren
  - aanvulling crèche
  - gidsen Kloosterkerk en omgeving
  - schoonmaakploeg.

  Wij kunnen ons voorstellen dat u aarzelt of u voor een van deze functies geschikt bent. Bij u zullen vragen opkomen als:
  - wat wordt er van mij verwacht
  - hoeveel tijd ben ik er aan kwijt
  - wat krijg ik er voor terug
  - voor welke tijd verbind ik mij

  Informatie hierover kunt u opvragen bij de scriba van de Kloosterkerkgemeente, tel. 050 - 302 2748 of
  elizabethedeler@gmail.com.


  naar het begin van de pagina


  Bezoekdames/-heren gevraagd


  Bezoekdames/-heren gevraagd!

  In onze gemeente zijn zeven bezoekdames actief met het bezoeken van ouderen. Het zijn extra bezoeken, naast het contact dat er is met de ouderling. Het aantal bezoeken kan variëren van één keer per maand tot iets vaker. Zo kan er meer aandacht worden gegeven aan oudere gemeenteleden. Als er bijzonderheden zijn dan neemt de bezoekdame contact op met de predikant of met de betreffende ouderling.

  Op dit moment zijn er meerdere ouderen die wat meer aandacht nodig hebben en graag een bezoek willen, dus zijn er meer bezoekdames en/of heren nodig.
  Bent u degene die dit kerkenwerk wil gaan doen, dan horen wij dat graag!
  Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Atty Beetsma, telefoon: 3024777.  naar het begin van de pagina


  Redactielid Halverwege


  Gezocht nieuw redactielid Halverwege

  Samen met de redactie heb ik de recente uitgave van Halverwege weer gevuld. Ter ondersteuning van de redactie houd ik me met name bezig met de opmaak van de Halverwege. Ik heb toegezegd tijdelijk te ondersteunen. Nu, na de 2de editie, wordt het enthousiasme alleen maar groter. Echter de wens om nog iemand te laten aansluiten bij de redactie blijft aanwezig. Dus bij deze:

  Lijkt het je leuk mee te werken aan de opmaak van de Halverwege?
  Wil je leren hoe zo`n opmaakprogramma werkt?
  Vind jij het ook leuk van niets iets te maken?


  Meld je dan bij de redactie. De redactie biedt ondersteuning en we kunnen samen aan de Halverwege werken.
  Maar let op: zodra je met de opmaak van de Halverwege bent gestart, ben je besmet met dit virus!!!

  Elly Lehkamp
  naar het begin van de pagina


  Oproep Crèche


  Wie wil ons komen helpen? De crèche heeft dringend behoefte aan mensen die in het rooster willen meedraaien. We zijn nu met 3 vaste leidsters en dat is te weinig! Bij verhindering of ziekte hebben we geen vervanging meer.
  Bent u/jij op zondag meestal in de kerk en lijkt het u/jou leuk om op de kindjes tot vier jaar te passen, meld je dan aan bij Annette de Boer, tel. 050 - 3023718 of mail annette.deboer@live.nl

  Doen, want versterking is dringend nodig!


  naar het begin van de pagina