Spring naar inhoud

Plaatselijke regeling tbv het leven en werken van de Gereformeerde kerk (PKN) Ten Boer

In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat de kerkenraad van een gemeente binnen de kaders van de kerkorde zelf zaken mag regelen. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland worden geacht er één te hebben.
“Onze” regeling is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 15 december 2014.

Het is nodig om de regeling aan te passen om de volgende reden:

De synode heeft in november 2019 de laatste met Kerk 2025 samenhangende kerkordewijzigingen vastgesteld.

De modellen voor plaatselijke regelingen zijn daaraan aangepast. Daarbij gaat het om een vereenvoudiging over de communicatie tussen kerkenraad en gemeente. Waar er voorheen een onderscheid was tussen ‘kennen in en horen over’ en ‘mening vragen’ is dit nu hetzelfde. Verder zijn er enkele redactionele wijzigingen en verduidelijkingen aangebracht.
Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd die consequenties hebben voor het leven en werken van onze gemeenten ofwel de praktijken blijven gelijk.
Feitelijk betreft het nu administratieve aanpassingen.

plaatselijke regeling gereformeerde kerk PKN Ten Boer 2021.pdf

De aanpassingen zijn in rood te vinden in het formulier
Heeft u op- of aanmerkingen, dan kunt u die mailen naar de scriba. secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *