Spring naar inhoud

40 dagentijd vanaf 28 maart

Zondag 28 maart: DE BIJBEL OVER ‘DE DODEN BEGRAVEN’ ‘

Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk’ - Tobit 2:7 Wie Mattheüs 25 leest komt dit werk van barmhartigheid niet tegen. Toch is het al snel een van de werken geworden. Volgens sommigen om op zeven werken uit te komen. Volgens anderen omdat het begraven van de doden zeker net zo’n plicht is als iemand te eten geven: het niet doen is geen optie. Het goed begraven van de doden is in Bijbels perspectief een belangrijke gebeurtenis. Jakob laat zijn zonen zweren dat ze zijn lichaam meenemen als ze uit Egypte zullen gaan. En Jozef van Arimathea besteedt alle moeite om Jezus goed te begraven. Ook na de dood draag je zorg voor iemand en bevestig je op die manier zijn bestaan. Vanaf de vroege kerk speelt in het licht van de opstanding nog iets anders mee. De doden begraven betekent ook dat je iemand als het graan in de akker legt, in afwachting van de grote dag. En zo dragen we ook vandaag nog altijd zorg voor onze doden. Ze zijn ons voorgegaan, en samen met hen kijken we uit naar de dag van het nieuwe leven.

Maandag 29 maart: EEN PAASGROET STUREN

Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven. Dit jaar heeft de diaconie van onze gemeente meer dan 100 kaarten geschreven voor mensen die in detentie zitten.

Deze week kun je iemand in je omgeving een paasgroet te sturen. Hierbij wat suggesties om op de paasgroetenkaart te schrijven:

 • U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet
  vergeten.
 • Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
 • De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.
 • Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots
  sinds mensenheugenis. - Jesaja 26:4
 • Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. –
  2 Kor. 5:7
 • Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede moed. - Psalm 31:25

Dinsdag 30 maart: DE DODEN BEGRAVEN IN NEDERLAND

Met het werk van de doden begraven laat je zien dat je ook na iemands dood zorg voor diegene draagt. Iemand is niet vergeten. Daarom dragen we deze week zorg voor wie ons is voorgegaan en misschien vergeten lijkt. Vaak zijn er op begraafplaatsen graven waar niemand naar omkijkt. Misschien kun je deze week eens de begraafplaats bezoeken en een onverzorgd graf schoonmaken?

Pasen is het feest van de opstanding, het nieuwe leven. God roept mensen weg uit een bestaan dat zonder hem een doodlopende weg is. We mogen opnieuw beginnen. Vanzelf is dat niet gegaan, dat is wat het verhaal van Goede Vrijdag en de begrafenis van Jezus ons vertelt. Maar door die duisternis heen is het weer licht geworden. Van dat licht willen we delen, om te laten zien waar het echte leven te vinden is.

Woensdag 31 maart: PAASCHALLENGE: ONTDEKKEN WAT PASEN IS

Wat betekent het paasverhaal voor mij? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze de PaasChallenge doen. De PaasChallenge is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Met allerlei activiteiten doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Vanaf vandaag tot en met goede vrijdag kun je deze Challenge in Ten Boer lopen. Samen met de andere kerken in onze woonplaats leven we zo naar Pasen toe.

Donderdag 1 april: WITTE DONDERDAG

Op Witte donderdag wordt het laatste Pesachmaal van Jezus met Zijn leerlingen herdacht. Ook staat de kerk stil bij de instelling van het Heilig Avondmaal. In veel gemeentes wordt dit dan ook gevierd. De term "Witte Donderdag" verwijst naar de Katholieke gewoonte om alle kruisbeelden en andere beelden met een wit kleed te bedekken, dat na de dienst door een paars kleed wordt vervangen.

Johannes beschrijft hoe Jezus tijdens deze maaltijd de voeten van alle discipelen wast en hen de opdracht geeft elkaar te helpen en bij te staan. Hij geeft hen een nieuw gebod:

‘Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.’ Johannes 13: 34

Vrijdag 2 april: GOEDE VRIJDAG

Goede Vrijdag, zo heet de vrijdag voor Pasen. Het is de dag waarop Jezus 2000 jaar geleden werd gekruisigd en stierf. We lezen op deze dag het evangelie over de laatste dagen van Zijn leven. Dit is een indrukwekkende dienst waarin we rouwen om Zijn lijden. We verlaten in stilte de kerk. Waarom heet dit dan toch goede Vrijdag? Omdat Jezus op deze dag het offer heeft gebracht om de relatie tussen God en de mens te kunnen herstellen. Hij heeft ons leven goed gemaakt.

Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Zaterdag 3 april: STILLE ZATERDAG

Op deze dag herdenken we dat Jezus in het graf lag. Volgens de katholieke traditie luiden de klokken deze dag niet, tot Paasmorgen. Het is een dag van stilte en inkeer.

Opdracht: Stil worden op Stille Zaterdag

Vandaag is het Stille Zaterdag. Als je die dag gebruikt om na te denken over de vele waaroms in het leven, wordt het misschien niet de makkelijkste dag van het jaar. Misschien sla je die stilte daarom liever over. Maar probeer het toch maar eens, al is het maar een kwartier. Morgen krijgt meer glans, wanneer je de opstanding van de Heer Jezus gedenkt. Dan vieren we dat Hij alle kwaad heeft overwonnen, zelfs de dood. Al onze ‘waaroms’ zullen eens door Hem beantwoord worden.

Zondag 4 april: 1e paasdag: JEZUS IS OPGESTAAN!
Pasen- Tijd om op te staan
Een geloofsbelijdenis (herkomst onbekend, ingestuurd door Margriet Bos)

Ik geloof in God
Die het licht heeft geschapen
Om de aarde bewoonbaar te maken
En de mensen tot leven te brengen

Ik geloof in aarde en water,
In alles wat er groeit en leeft
-niet om te vervuilen en te sterven
Maar om te blinken in het licht

Ik geloof in de mensen
Geschapen naar Gods beeld
-niet voor onrecht en dood,
-niet voor angst en geweld,
Maar voor het geluk geboren
En om lief te hebben.

Ik geloof in die ene mens
Jezus van Nazareth,
Die in opstand is gekomen
Tegen onrecht en verdrukking,
Tegen macht die mensen klein houdt
En hun het licht ontneemt.
Ik geloof in Zijn opstand tegen de dood
Die Hem in leven hield tot vandaag.

Daarom wil ik opstaan
Uit mijn eigen duisternis
En weten dat de dood
Het laatste woord niet is.
Daarom wil ik geloven in Jezus
Wil ik Hem volgen
In het zoeken naar licht
In het dienen van mensen,
totdat alles is voltooid
En wij leven in vrede