Spring naar inhoud

Overal op de wereld wordt in de week van 17 t/m 24 januari gebeden voor eenheid onder Christenen. De afgelopen jaren hebben wij ook in Ten Boer, als gezamenlijke kerken, meegedaan aan deze gebedsweek. Dit jaar is in onderling overleg besloten dat elke kerk het op zijn eigen manier organiseert.

Omdat wij niet fysiek bij elkaar mogen komen, vanwege de corona-lockdown, gaan wij de gebedsweek digitaal vorm geven.

In de kerkdienst van 17 januari om 9.30 wordt de gebedsweek gestart.

Van maandag tot en met zaterdag 24 januari is er elke dag tussen 19.15 en 19.30 een extra uitzending van “Wij wensen jou”. Deze staat volledig in het teken van de gebedsweek. Je kunt thuis gewoon inloggen via de website van de Gereformeerde kerk (PKN) Ten Boer, op de aangegeven tijd.

In de kerkdienst van 24 januari om 9.30 wordt de gebedsweek afgesloten.

Je kunt ook gebedspunten inleveren. Dat kan via het mailadres van “Wij wensen jou” wijwensenjou@gmail.com ,WhatsApp 06 219 84 771, of je kunt het mailen naar dominee Peter Elzinga pe.elzinga@planet.nl , of in de brievenbus van de pastorie aan de Wigboldstraat 5.

Doe jij ook mee? Log dan elke dag in om 19.15!!

Helaas heeft het moderamen het besluit moeten nemen om de kerkdiensten tot nader order niet in de huidige vorm door te laten gaan. Dit mede op advies van  de PKN op grond van de nieuwe lockdown om zoveel mogelijk thuis te blijven en kerkdiensten digitaal uit te zenden.

Wel zal er  weer elke zondag en op speciale dagen een korte dienst live worden uitgezonden via onze website.
En gelukkig hebben we ook nog studio Hoop Live en  “Wij wensen jou”!

Maar, hoezeer het ons ook spijt : ook alle overige activiteiten , voor de jeugd tot heel oud, zullen voorlopig geen doorgang kunnen vinden.

Wij hopen op uw begrip en dat we zo een steentje kunnen bijdragen om het virus er onder te krijgen.

Het moderamen.