Spring naar inhoud

In plaats van de familiedienst komt Jan Jaap Wubs
Zondag 13 okt om 15.00 in Menorah

Johannes vertelt

Een muzikale bijbelstudie, kerktheater, cabarévangelie, scripturetainment, geef het maar een naam.
Het gaat natuurlijk om de inhoud! Om het Woord, om precies te zijn.

Met het Evangelie van Johannes als leidraad, maken we tijdens deze voorstelling een muzikale wandeltocht. In twaalf nieuwe liedjes, afgewisseld met korte overdenkingen en persoonlijke verhalen, kijken we mee over de schouder van Johannes, in het leven van Jezus.

Het gaat over thema's als geloof, vergeving en liefde, maar ook over twijfel, vragen en (her)ontdekkingen.
In deze voorstelling krijgt Johannes' boodschap een nieuwe vorm.
Jan Jaap sluit zo aan bij een lange traditie waarin het goede nieuws van Jezus wordt doorgegeven.

Tekst, muziek en spel : Jan Jaap Wubs
Speelduur : 2 x ca 45 minuten (met pauze)

Allen van harte welkom
Namens evangelisatie commissie

Informatie voor de dienst van 27 oktober 2019:
Aanvang 11.00 uur, inloop en koffie/thee is vanaf 10.30uur

Liku & Friends is een aanbiddingsteam dat grotendeels uit broers en zussen bestaat. Liku is afgekort van onze familienaam Likumahua. In de jaren '70 waren onze ouders tot geloof gekomen. Vanaf dat moment heeft de betekenis van het geloof in God, alleen maar toegenomen in ons gezin en werd er heel veel gospelmuziek geluisterd in huis. Zoals in bijna elk Moluks gezin was in ons huis ook een gitaar aanwezig. Mijn moeder was heel muzikaal. Ze kon mooi zingen en speelde de gitaar en ukulele. Zij heeft ons geleerd hoe wij met muziek en zang God kunnen aanbidden, of beter gezegd, moeten aanbidden. Want het muzikaal talent is door God gegeven en wij mogen het aan Hem teruggeven door ermee Zijn Naam te verhogen. God heeft het gebed van onze moeder verhoord. En dat is dat al haar kinderen God zullen aanbidden en het evangelie van Jezus Christus zullen verspreiden door middel van muziek en zang. En dat is wat wij nu ook doen. Maandelijks leiden we de aanbidding in onze gemeente GKMS in Tiel. En steeds weer is het een voorrecht, om voor te mogen gaan in aanbidding en de gemeente dichter bij het hart van God te mogen brengen. Aanbidding is niet iets wat je alleen in de kerk praktiseert. God aanbidden moet een dagelijkse levensstijl zijn van ieder kind van God. Want in Johannes 4:23 staat, dat de waarachtige aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. En de Vader zoekt zulke aanbidders.

1

De kerk is het lichaam van Christus. We maken daar allemaal deel van uit en Jezus Christus is, letterlijk en figuurlijk, het hoofd. Dat betekent dat Hij het voor het zeggen heeft , en dat een kerk zonder Christus, is als een kip zonder kop. Het loopt misschien nog even rond, maar is eigenlijk al dood.
Dit beeld, dat we op verschillende plaatsen in de bijbel tegenkomen, vertelt ons iets over de verhouding tussen Jezus Christus en ons. Het vertelt ons ook iets over de manier waarop wij als gemeenteleden met elkaar verbonden zijn.

Ons jaarthema is deze keer “dit is mijn lichaam”. Het is een beeld van de kerk, en het zijn ook de woorden die Jezus uitspreekt tegen zijn leerlingen, vlak voor Zijn dood aan het kruis.
Onze Heiland Jezus Christus vráágt niet om een offer, maar wordt Zélf het offer, dat ons opnieuw verbindt met God. Daar klopt het hart van ons geloof.

We gaan dit jaar op verschillende manieren nadenken over de kracht van samen geloven in een verbrokkelende samenleving. Wat betekent het voor mij, de manier waarop ik geloof, de manier waarop ik met de gemeente verbonden ben, en de plaats die ik in de gemeente inneem.