Spring naar inhoud

jeugd

 Rekening
2016
Begroting
2016
Rekening
2015
BATEN
Opbrengsten uit bezittingen243036
Bijdragen gemeenteleden2.8322.2004.105
Totale baten2.8562.2304.141
LASTEN
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk1.9612.2302.560
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk600-800
Totale lasten2.5612.2303.360
Resultaten295-781