Spring naar inhoud

World Servants

Werkvakantie voor jongeren in een ontwikkelingsland (World Servants)
Op zondag 24 november hebben we een mooie informatieavond gehad over de mogelijkheid om op werkvakantie naar een ontwikkelingsland te gaan. De opkomst was overweldigend, ca. 40-50 mensen. Hieronder waren vooral belangstellenden om mee te gaan of om mee te helpen. De groep jeugd uit Zuidwolde/Bedum, die afgelopen zomer naar Malawi is geweest, heeft een inspirerende presentatie gehouden. Hieruit kwam duidelijk naar voren hoe waardevol een dergelijk project is voor zowel deelnemers als inwoners omdat je veel van elkaar kunt leren en voor elkaar kunt betekenen.
We zijn verheugd dat meerdere jongeren en volwassenen hebben aangegeven serieus te overwegen om mee te gaan en/of mee te helpen. We hebben met elkaar afgesproken dat in januari een vervolgbijeenkomst plaatsvindt onder leiding van iemand van World Servants. Hij zal nog meer vertellen en uiteraard alle vragen beantwoorden.
Deze avond is gepland op zondag 19 januari om 19.30 uur in Menorah. Wees welkom en neem gerust ook je ouders en/of vrienden mee.
We hopen dan alle belangstellenden (wederom) te ontmoeten!
Inge de Rouwe en Angelique Boer