Spring naar inhoud

In haar studententijd heeft Inge de Rouwe jaren niets met het geloof gedaan, hoewel ze gelovig opgevoed is. Maar het kwam terug. Ze trouwde en kreeg kinderen, maar haar man Menno overleed binnen twee jaar aan ALS. In die tijd voelde ze zich door God gedragen. Inmiddels is ze, weer getrouwd, dominee en probeert lokale groepen binnen de kerk te inspireren.

Via onderstaande link is het interview te zien

https://tvblik.nl/andries/inge-de-rouwe

De presentatie was in handen van Andries Knevel. Deze uitzending van het programma Andries met de titel Inge de Rouwe werd uitgezonden op maandag 11 november door de EO.  

Op 20 november wordt weer de jaarlijks terugkerende bijbelquiz gehouden.
Namens de werkgroep Stedum/ Westeremden van het NBG. worden wij van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de NBG. Quiz ,jong en oud kunnen zich hiervoor opgeven bij Corry Verduin of bij mij via E-mail:ewbiewenga@het.nl of Tel:050-5535316.

Met vriendelijke groet
Contactpersoon NBG Lija Biewenga-de Grijp

Kijk in de agenda voor de volledige tekst van de uitnodiging.

1

De kerk is het lichaam van Christus. We maken daar allemaal deel van uit en Jezus Christus is, letterlijk en figuurlijk, het hoofd. Dat betekent dat Hij het voor het zeggen heeft , en dat een kerk zonder Christus, is als een kip zonder kop. Het loopt misschien nog even rond, maar is eigenlijk al dood.
Dit beeld, dat we op verschillende plaatsen in de bijbel tegenkomen, vertelt ons iets over de verhouding tussen Jezus Christus en ons. Het vertelt ons ook iets over de manier waarop wij als gemeenteleden met elkaar verbonden zijn.

Ons jaarthema is deze keer “dit is mijn lichaam”. Het is een beeld van de kerk, en het zijn ook de woorden die Jezus uitspreekt tegen zijn leerlingen, vlak voor Zijn dood aan het kruis.
Onze Heiland Jezus Christus vráágt niet om een offer, maar wordt Zélf het offer, dat ons opnieuw verbindt met God. Daar klopt het hart van ons geloof.

We gaan dit jaar op verschillende manieren nadenken over de kracht van samen geloven in een verbrokkelende samenleving. Wat betekent het voor mij, de manier waarop ik geloof, de manier waarop ik met de gemeente verbonden ben, en de plaats die ik in de gemeente inneem.