Spring naar inhoud

is in het leven geroepen omdat met de komst van Covid 19 ook het kerkelijk leven stilgelegd werd. Op deze manier konden we als gemeente toch met elkaar verbonden blijven. Nu ruim vier maanden later zijn de kerkdiensten in aangepaste vorm weer opgepakt waardoor Studio Hoop is gestopt. Bij diversen in de archiefmap onder 2020 zijn de afleveringen nog steeds te bekijken.

Vanaf 1 juli a.s. zijn kerkdiensten toegestaan en wordt er geen maximum meer gesteld aan het aantal bezoekers, voor zover alles binnen de 1,5 meter afstand van elkaar geregeld kan worden. Daarnaast zijn een aantal aandachtspunten van belang. Wilt u de ‘’Regels voor kerkelijke activiteiten ten tijde van coronacrisis’’ goed doorlezen?

Omdat we in onze kerkzaal, met inachtneming van de 1,5 meter regel, niet meer dan 100 personen tegelijk kunnen ontvangen, is er voor gekozen een verdeling te maken op alfabetische volgorde op basis van achternaam.  Dit betekent dat u van harte bent uitgenodigd voor de dienst op:

Zondag 5 juli, 2 aug., 30 aug., indien uw achternaam begint met letter A t/m F;
Zondag 12 juli, 9 aug., 6 sep., indien uw achternaam begint met letter G t/m Ma;
Zondag 19 juli, 16 aug., 13 sep., indien uw achternaam begint met letter Me t/m Ti;
Zondag 26 juli, 23 aug., 20 sep., indien uw achternaam begint met letters Tu t/m Z.

Let op:
• Kijk goed naar de beginletter(s) van uw achternaam!
• Is uw achternaam bijv. “De Vries” dan valt uw achternaam onder beginletter V en niet onder de D.

U hoeft zich niet van tevoren aan te melden, maar u bent van harte uitgenodigd op de zondag zoals hierboven vermeld staat. Helaas is het niet mogelijk om van zondag te ruilen.
Er zijn gezinnen waarbij niet ieder lid van het gezin dezelfde achternaam heeft. Wilt u dan zoveel mogelijk de achternaam aanhouden die het eerst in het alfabet voorkomt?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Anja Ottens, bij voorkeur via mail: secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com. Bellen mag eventueel ook, op werkdagen ’s avonds tussen 19.00 en 19.30 uur, tel.nr.: 050-3023564.

Ook de gasten die regelmatig in onze gemeente komen willen we welkom heten. Als u geen lid bent, maar wel een dienst wilt bijwonen geldt ook voor u dat uw achternaam leidend is. Wilt u zich dan van te voren bij ons aanmelden (zie mailadres hierboven), zodat we rekening kunnen houden met het maximaal aantal bezoekers.  

Als u de dienst bezoekt, zal dit (digitaal) geregistreerd worden (alleen uw naam), om te gebruiken bij eventueel contactonderzoek. De geregistreerde gegevens zullen na 4 weken vernietigd worden. (zie ook privacyverklaring op de website)

We vragen u voordat u naar de kerk gaat om onderstaande regels goed in u op te nemen.

 • Als u de dienst wilt bijwonen dan geeft u hiermee gelijktijdig aan gezond te zijn;
 • Volg de instructieborden op die in de kerk hangen;
 • Volg de aangewezen looproutes op;
 • We vragen u om anderhalve (1,5) meter afstand te houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren; 
 • Van mensen die ziek zijn, koorts hebben of verkouden zijn vragen wij dringend om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • Bent u 70 jaar of ouder, en/ of heeft u een zwakke/ kwetsbare gezondheid dan behoort u tot een verhoogde risicogroep. Door versoepeling van maatregelen kan het zijn dat het risico om ziek te worden toeneemt;
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken;
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten;
 • Gemeentezang is helaas (nog) niet toegestaan, neuriën mag wel;
 • Volg de aanwijzingen van coördinatoren en de koster op; 
 • We delen geen koffie of thee uit na het einde van de dienst;
 • We vragen u om na de dienst de kerk en het terrein van de kerk te verlaten;
 • Het is in deze situatie wellicht niet mogelijk om op uw eigen of voorkeursplaats te zitten. U wordt door een coördinator naar een plek gewezen. We vragen hiervoor uw begrip.

Bedankt voor uw aandacht,

Het gebruikersplan team van de gereformeerde kerk (PKN) ten Boer