Spring naar inhoud

Beste bezoeker, de website is de laatste maanden een aantal keren niet bereikbaar geweest. Dit is erg vervelend wanneer er een dienst wordt uitgezonden. In dat geval kunt u rechtstreeks naar www.kerkdienstgemist.nl gaan en dan Ten Boer opzoeken. Voor de zekerheid kunt u genoemde website bij uw Favorieten plaatsen. We zijn druk bezig om dit probleem op te lossen.

Vanwege de nieuwe maatregel voor erediensten, waarbij er maximaal 30 personen (inclusief kinderen t/m 13 jaar; exclusief medewerkers) samen mogen komen, hebben we onderstaande alfabetische indeling gemaakt. Deze indeling is gebaseerd op het aantal geregistreerde bezoekers in juli en augustus.

Let op: Uitzonderingen op deze alfabetische indeling zijn 4 november, dankdag (inschrijving) en 22 november, laatste zondag kerkelijk jaar (alleen voor genodigden).

Zoals eerder genoemd is het belangrijk dat wij het maximum van 30 bezoekers hanteren. Hoe lastig we dit ook vinden. Wij laten iedere zondag de eerste 30 mensen die zich melden binnen. We verwachten het niet, maar incidenteel kan dit voor u betekenen dat u op basis van de beginletter van uw achternaam aan de beurt bent, maar u niet naar binnen kunt omdat het maximum aantal bezoekers al is bereikt. We vragen hiervoor uw begrip.

Mocht blijken dat er zich structureel meer bezoekers melden dan het maximum aantal van 30, dan overwegen we opnieuw een andere indeling te maken.   

Zodra er wijzigingen worden doorgevoerd die gevolgen hebben voor de indeling of voor het aantal bezoekers, zullen we dit direct bekend maken via de website en afkondigingen in de kerk.

Indeling t/m 13 december 2020:

  • Zondag 18 oktober en 15 november indien uw achternaam begint met letter(s) A t/m F;
  • Zondag 25 oktober en 29 november indien uw achternaam begint met letter(s) G t/m Ma;
  • Zondag 1 november en 6 december indien uw achternaam begint met letter(s)  Me t/m Ti;
  • Woensdag 4 november, dankdag, op inschrijving*
  • Zondag 8 november en 13 december indien uw achternaam begint met letter(s)Tu t/m Z;
  • Zondag 22 november niet op alfabet, alleen voor genodigden**

*Voor opgave voor de dankdagdienst, 4 november, kunt u een mail sturen naar secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com  Bellen mag eventueel ook, op werkdagen ’s avonds tussen 19.00 en 19.30 uur, tel.nr.: 050-3023564. We hanteren de volgorde van inschrijving, zonder tegenbericht kunt u de dienst bijwonen.

Ook gasten die regelmatig in onze gemeente komen willen we welkom heten. Als u geen lid bent, maar wel een dienst wilt bijwonen geldt ook voor u dat uw achternaam leidend is. Wilt u zich dan van tevoren bij ons aanmelden? (secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com). Zodat we rekening kunnen houden met het aantal te verwachten bezoekers. 

Graag attenderen wij u op de “’Regels voor kerkelijke activiteiten ten tijde van coronacrisis””

Als u de dienst bezoekt, zal dit (digitaal) geregistreerd worden (alleen uw naam), om te gebruiken bij eventueel contactonderzoek. De geregistreerde gegevens zullen na 4 weken vernietigd worden, zie ook privacyverklaring op de website

We vinden het fijn dat u of jij verbonden bent met ons. We zenden elke zondag live uit om half 10. Deze diensten zijn ook terug te beluisteren.
Peter en ik zijn begonnen met een serie preken in aanloop naar het jaarthema van de PKN: ‘het goede leven in het licht van Christus.’ De komende periode behandelen we elke zondag een vrucht van de Geest ( Galaten 5:22) die je ook wel een christelijke deugd kunt noemen. Hoe werkt Gods Geest door in ons? En kun je dat misschien oefenen? Waarom zou je daarin willen groeien? We gaan het samen uitzoeken. Uw en jouw reacties zijn welkom!