Spring naar inhoud

We vinden het fijn dat u of jij verbonden bent met ons. We zenden elke zondag live uit om half 10. Deze diensten zijn ook terug te beluisteren.
Peter en ik zijn begonnen met een serie preken in aanloop naar het jaarthema van de PKN: ‘het goede leven in het licht van Christus.’ De komende periode behandelen we elke zondag een vrucht van de Geest ( Galaten 5:22) die je ook wel een christelijke deugd kunt noemen. Hoe werkt Gods Geest door in ons? En kun je dat misschien oefenen? Waarom zou je daarin willen groeien? We gaan het samen uitzoeken. Uw en jouw reacties zijn welkom!

Vanaf zondag 5 juli jl. zijn we gestart met het uitnodigen van gemeenteleden voor het bijwonen van de kerkdiensten. U werd uitgenodigd op alfabetische volgorde en had de mogelijkheid om eens per vier weken de dienst bij te wonen.

We gaan door met uitnodigen op alfabetische volgorde, maar er is nu een nieuwe indeling gemaakt zodat u eens per drie weken de mogelijkheid krijgt de dienst bij te wonen.

*Een uitzondering hierop zijn de zondagen 6 en 13 september dit i.v.m. de groep A t/m F die al uitgenodigd was voor zondag 30 augustus.

Dit betekent voor u dat u van harte bent uitgenodigd op:

  • Zondag 6 september indien uw achternaam begint met letter(s) G t/m Oo;*
  • Zondag 6 september: 19.00 uur Niet op alfabet: hiervoor kunt u zich opgeven!**
  • Zondag 13 september indien uw achternaam begint met letter(s) Ot t/m Z;*
  • Zondag 20 september en 11 oktober indien uw achternaam begint met letter(s) A t/m Hoe;
  • Zondag 27 september en 18 oktober indien uw achternaam begint met letter(s) Hof t/m Ri;
  • Zondag 4 oktober en 25 oktober indien uw achternaam begint met letter(s) Ro t/m Z;


**
Stuur voor opgave voor de dankdienst een mailtje naar secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com

Bellen mag eventueel ook, op werkdagen ’s avonds tussen 19.00 en 19.30 uur, tel.nr.: 050-3023564

Ook gasten die regelmatig in onze gemeente komen willen we welkom heten. Als u geen lid bent, maar wel een dienst wilt bijwonen geldt ook voor u dat uw achternaam leidend is. Wilt u zich dan van tevoren bij ons aanmelden? (secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com). Zodat we rekening kunnen houden met het aantal te verwachten bezoekers. 

Als u de dienst bezoekt, zal dit (digitaal) geregistreerd worden (alleen uw naam), om te gebruiken bij eventueel contactonderzoek. De geregistreerde gegevens zullen na 4 weken vernietigd worden. (zie ook privacyverklaring op de website)

Neem de regels voor kerkelijke activiteiten ten tijde van coronacrisis goed in acht zoals ze hieronder beschreven staan