Spring naar inhoud

Onze kerkdiensten zijn met ingang van zondag 13 juni a.s. bij te wonen met een maximum van 60 bezoekers inclusief kinderen t/m 13 jaar. Vanaf zondag 13 juni is er ook weer kindernevendienst. Kinderoppas is voorlopig niet aanwezig.

Samenzang kan ook weer hetzij ‘op praatniveau’ en met een beperkte tijd. Vooralsnog houdt dit in dat we op ‘praatniveau’ het slotlied en het “Amen” samen kunnen gaan zingen.

Zie onderstaand schema/ tabel voor de indeling. Van tevoren aanmelden is niet nodig, met uitzondering van de dankdienst op 13 juni*. Vanaf zondag 27 juni gaan we over op een  nieuwe alfabetische indeling. Let op: deze indeling (vanaf 27 juni) kan nog weer wijzigen indien er meer versoepelingen komen.

U bent van harte uitgenodigd op:

  • Zondag 6 juni indien uw achternaam begint met letter(s) Me t/m Ti;
  • Zondag 13 juni indien uw achternaam begint met letter(s) Tu t/m Z;
  • Zondag 13 juni 19.00 uur dankdienst. Niet op alfabet, hiervoor hoeft u zich niet op te geven!;
  • Zondag 20 juni (afscheid groep 8 KND) niet op alfabet, voor genodigden;
  • Zondag 27 juni indien uw achternaam begint met letter(s) A t/m Hoe;
  • Zondag 4 juli  niet op alfabet, voor genodigden;
  • Zondag 11 juli indien uw achternaam begint met letter(s) Hof t/m Ri;
  • Zondag 18 juli indien uw achternaam begint met letter(s) Ro t/m Z;

*Stuur voor opgave voor de dankdienst een mailtje naar secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com
Bellen mag eventueel ook, op werkdagen ’s avonds tussen 19.00 en 19.30 uur, tel.nr.: 050-3023564.

Zodra er wijzigingen worden doorgevoerd die gevolgen hebben voor de indeling of voor het aantal bezoekers, zal dit direct bekend gemaakt worden via de website en afkondigingen in de kerk.

Ook gasten die regelmatig in onze gemeente komen willen we welkom heten. Als u geen lid bent, maar wel een dienst wilt bijwonen geldt ook voor u dat uw achternaam leidend is. Bij voorkeur van tevoren aanmelden. Dat kan door een mail te sturen naar het hierboven genoemd mailadres.

 Als u een dienst bezoekt zal dit (digitaal) geregistreerd worden (alleen uw naam). De geregistreerde gegevens zullen na 4 weken vernietigd worden. Zie ook privacyverklaring op de website.

In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat de kerkenraad van een gemeente binnen de kaders van de kerkorde zelf zaken mag regelen. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland worden geacht er één te hebben.
“Onze” regeling is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 15 december 2014.

Het is nodig om de regeling aan te passen om de volgende reden:

De synode heeft in november 2019 de laatste met Kerk 2025 samenhangende kerkordewijzigingen vastgesteld.
...lees verder "Plaatselijke regeling tbv het leven en werken van de Gereformeerde kerk (PKN) Ten Boer"