Spring naar inhoud

(graag onderstaande goed doorlezen)

De kerkdiensten zijn vanaf zondag 18 april a.s. fysiek bij te wonen met een maximum van 30 bezoekers per dienst, inclusief kinderen t/m 13 jaar (exclusief medewerkers). Er is geen kindernevendienst, de kinderen blijven in de kerk. Zij kunnen tijdens de preek met hun gekregen werkmappen aan de slag gaan. Ook is er geen kinderoppas aanwezig.

De indeling van gemeenteleden per dienst is op alfabetische volgorde, zie hiervoor onderstaande tabel.  Bent u volgens het schema uitgenodigd om naar de kerk te gaan en wilt u van de uitnodiging gebruik maken vergeet dan niet om u van tevoren aan te melden bij Anja Ottens (zie hieronder voor de gegevens).

Tevens is er de mogelijkheid om uw naam op de reservelijst te laten plaatsen. Als op vrijdag voorafgaand aan de betreffende zondagsdienst blijkt dat er nog geen 30 personen zich hebben aangemeld, ontvangt u een uitnodiging via de mail (of per telefoon) om deze dienst bij te wonen. Hierbij is de alfabetische volgorde niet van toepassing.

 INDELING 18 APRIL T/M 30 MEI 2021

...lees verder "Indeling en aanmelden kerkdiensten vanaf 18 april 2021"

In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat de kerkenraad van een gemeente binnen de kaders van de kerkorde zelf zaken mag regelen. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland worden geacht er één te hebben.
“Onze” regeling is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 15 december 2014.

Het is nodig om de regeling aan te passen om de volgende reden:

De synode heeft in november 2019 de laatste met Kerk 2025 samenhangende kerkordewijzigingen vastgesteld.
...lees verder "Plaatselijke regeling tbv het leven en werken van de Gereformeerde kerk (PKN) Ten Boer"