Spring naar inhoud

1

In een levende gemeente wordt er met elkaar gepraat en worden er contacten gelegd en onderhouden. We moeten met elkaar in gesprek zijn, niet alleen een gesprek over koetjes en kalfjes, maar ook in gesprek met elkaar over ons geloof. Niet alleen praten, maar vooral ook luisteren naar elkaar. Ruimte voor het geloofsgesprek. Dit is niet hoogdravend bedoeld, maar durf te laten zien en horen waar je je vertrouwen in /op stelt. Durf ook met elkaar je twijfel te delen. Zo kom je dichter bij elkaar als gelovigen, niet belerend maar hou het klein en dicht bij jezelf.
Als jaarthema voor dit seizoen hebben we het thema “Een goed gesprek”. Een levende gemeente is voortdurend met elkaar in gesprek. Het gesprek is nodig om elkaar te verstaan. Laten we ook het komende seizoen vooral met elkaar in gesprek zijn.