Spring naar inhoud

2

Indeling kerkdiensten vanaf 7 maart 2021

Graag informeren wij u over het volgende:
Vanaf zondag 7 maart a.s. heeft u de mogelijkheid om de kerkdiensten weer fysiek bij te wonen. Wel zal dit zijn met een maximum van 30 bezoekers per dienst, inclusief kinderen t/m 13 jaar (exclusief medewerkers). Er is geen kindernevendienst, de kinderen blijven in de kerk. Zij kunnen tijdens de preek met hun werkmappen, die ze hebben gekregen, aan de slag gaan. Ook is er geen kinderoppas aanwezig. De indeling van gemeenteleden per dienst is op alfabetische volgorde.

Bent u volgens het onderstaande schema uitgenodigd om naar de kerk te gaan vergeet dan niet om u van tevoren aan te melden bij Anja Ottens. De indeling vindt u terug in onderstaande tabel.

Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om uw naam op een reservelijst te laten plaatsen, om te voorkomen dat plekken onbezet blijven. Mocht er op de vrijdag voorafgaande blijken dat er nog geen 30 personen zijn die zich hebben aangemeld voor de zondagdienst, dan kunt u een mail ontvangen met de uitnodiging om deze dienst bij te wonen. Hierbij is de alfabetische volgorde niet van toepassing.

...lees verder "Belangrijke informatie:"

In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat de kerkenraad van een gemeente binnen de kaders van de kerkorde zelf zaken mag regelen. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland worden geacht er één te hebben.
“Onze” regeling is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 15 december 2014.

Het is nodig om de regeling aan te passen om de volgende reden:

De synode heeft in november 2019 de laatste met Kerk 2025 samenhangende kerkordewijzigingen vastgesteld.
...lees verder "Plaatselijke regeling tbv het leven en werken van de Gereformeerde kerk (PKN) Ten Boer"