Spring naar inhoud

Op dinsdag 2 november kondigde de overheid maatregelen aan om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Voor onze kerkdiensten blijft de 1,5 meter gelden en ook willen we u vragen om een mondkapje te dragen bij verplaatsingen. U wordt door een coördinator naar een plek gewezen en hierdoor is het wellicht niet mogelijk om op uw eigen of voorkeursplaats te zitten. Hiervoor graag uw begrip. Bij een volle kerkzaal kan het zijn dat u verwezen wordt naar Menorah om daar de dienst via een livestream bij te wonen. Houdt er ook rekening mee dat door ventilatie het in de kerk soms wat koud kan aanvoelen.

Zodra er wijzigingen worden doorgevoerd die gevolgen hebben voor de indeling of voor het aantal bezoekers, zal dit direct bekend gemaakt worden via de website en afkondigingen in de kerk.

In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat de kerkenraad van een gemeente binnen de kaders van de kerkorde zelf zaken mag regelen. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland worden geacht er één te hebben.
“Onze” regeling is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 15 december 2014.

Het is nodig om de regeling aan te passen om de volgende reden:

De synode heeft in november 2019 de laatste met Kerk 2025 samenhangende kerkordewijzigingen vastgesteld.
...lees verder "Plaatselijke regeling tbv het leven en werken van de Gereformeerde kerk (PKN) Ten Boer"