Spring naar inhoud

Dit thema is voorbereid door de christenen op Malta (zie Nvkk nr 9)
Evenals vorig jaar komen we elke avond samen in een andere kerk. Aan de hand van een boekje lezen we een tekst, denken daar over na en bidden we gezamenlijk voor de wereld en onze samenleving. Elke keer bereiden vrijwilligers dit voor om zo een eigen accent vanuit hun kerkelijke achtergrond te leggen. Zo zijn we verbonden in onze diversiteit.
We beginnen weer op zondagavond met een meditatieve gebedswandeling langs de verschillende kerken in Ten Boer. We beginnen en eindigen bij het Buurhoes. In stilte wandelen we van locatie naar locatie. Bij elke kerk spreken we een kort gebed uit. Op deze wijze willen we onze onderlinge verbondenheid laten zien en horen.
We nodigen iedereen van harte uit om zich bij deze meditatieve wandeling aan te sluiten en één of meerdere gebedsbijeenkomsten bij te wonen.
Zo 19 Jan 19.00 – 20.00 Buurhoes Start met Gebedswandeling
Ma 20 Jan 19.00 Menorah Gebedsbijeenkomst
Di 21 Jan 19.00 Levensbron Gebedsbijeenkomst
Wo 22 Jan 19.00 – 19.30 Kloosterkerk Gebedsbijeenkomst
Do 23 Jan 19.00 Menorah Gebedsbijeenkomst
Vr 24 Jan 19.00 Levensbron Gebedsbijeenkomst
Za 25 jan 19.00 Buurhoes Gebedsbijenkomst
Zo 26 jan 19.00 Buurhoes Gebedsbijenkomst
Alle avonden zijn van 19.00 tot uiterlijk 19.45

Werkvakantie voor jongeren in een ontwikkelingsland (World Servants)
Op zondag 24 november hebben we een mooie informatieavond gehad over de mogelijkheid om op werkvakantie naar een ontwikkelingsland te gaan. De opkomst was overweldigend, ca. 40-50 mensen. Hieronder waren vooral belangstellenden om mee te gaan of om mee te helpen. De groep jeugd uit Zuidwolde/Bedum, die afgelopen zomer naar Malawi is geweest, heeft een inspirerende presentatie gehouden. Hieruit kwam duidelijk naar voren hoe waardevol een dergelijk project is voor zowel deelnemers als inwoners omdat je veel van elkaar kunt leren en voor elkaar kunt betekenen.
We zijn verheugd dat meerdere jongeren en volwassenen hebben aangegeven serieus te overwegen om mee te gaan en/of mee te helpen. We hebben met elkaar afgesproken dat in januari een vervolgbijeenkomst plaatsvindt onder leiding van iemand van World Servants. Hij zal nog meer vertellen en uiteraard alle vragen beantwoorden.
Deze avond is gepland op zondag 19 januari om 19.30 uur in Menorah. Wees welkom en neem gerust ook je ouders en/of vrienden mee.
We hopen dan alle belangstellenden (wederom) te ontmoeten!
Inge de Rouwe en Angelique Boer

1

De kerk is het lichaam van Christus. We maken daar allemaal deel van uit en Jezus Christus is, letterlijk en figuurlijk, het hoofd. Dat betekent dat Hij het voor het zeggen heeft , en dat een kerk zonder Christus, is als een kip zonder kop. Het loopt misschien nog even rond, maar is eigenlijk al dood.
Dit beeld, dat we op verschillende plaatsen in de bijbel tegenkomen, vertelt ons iets over de verhouding tussen Jezus Christus en ons. Het vertelt ons ook iets over de manier waarop wij als gemeenteleden met elkaar verbonden zijn.

Ons jaarthema is deze keer “dit is mijn lichaam”. Het is een beeld van de kerk, en het zijn ook de woorden die Jezus uitspreekt tegen zijn leerlingen, vlak voor Zijn dood aan het kruis.
Onze Heiland Jezus Christus vráágt niet om een offer, maar wordt Zélf het offer, dat ons opnieuw verbindt met God. Daar klopt het hart van ons geloof.

We gaan dit jaar op verschillende manieren nadenken over de kracht van samen geloven in een verbrokkelende samenleving. Wat betekent het voor mij, de manier waarop ik geloof, de manier waarop ik met de gemeente verbonden ben, en de plaats die ik in de gemeente inneem.