Spring naar inhoud

Volgens de richtlijnen van de RIVM mogen we vanaf zondag 7 juni starten met kerkdiensten waarbij 30 kerkgangers aanwezig mogen zijn. Vanaf 1 juli mogen dat maximaal 100 mensen zijn.

De PKN raadt ons aan om de maand juni als oefenperiode te gebruiken. Dit zullen we met de kerkenraad uitproberen. Op dit moment schrijft een groepje gemeenteleden, waaronder kosters en predikant, een protocol. Hierin staat precies beschreven hoe we de ruimte inrichten en welke veiligheidsmaatregelen we moeten treffen.

Het is een grote klus, die dubbel voelt. Want belangrijke waarden voor onze kerk worden op de proef gesteld, zoals vrije toegang en de mogelijkheid om te zingen. We zijn blij dat we weer mogen beginnen, maar willen dit zorgvuldig doen.

We zullen samen met u verantwoordelijkheid dragen voor veilige omgeving. Het kan zijn dat u liever nog even online de diensten volgt, maar misschien verlangt u er ook weer naar om samen te komen, desnoods in gewijzigde omstandigheden. Hoe dit zal gaan in de maand juli zullen we later communiceren.

In juni vieren we een aantal bijzondere momenten:

Op zondag 7 juni beginnen we met de nieuwe vorm van samenkomen. We gaan dat uitproberen met de leden van de kerkenraad. Omdat we niet mogen zingen, zal een muziekgroepje deze dienst begeleiden met zang en verschillende instrumenten. Het thema van de dienst is: ‘Verder op de weg terug’ We lezen uit Handelingen 11 over de verspreiding van het goede nieuws, ondanks tegenslagen en onvoorziene omstandigheden. Ook zullen we ons voorbereiden op het Heilig Avondmaal.

Zondag 14 juni vieren we het Heilig Avondmaal. De kerkenraad zal hierbij aanwezig zijn. U kunt thuis, vanachter uw laptop of iPad, de kerkdienst volgen en thuis het avondmaal met ons mee vieren. U moet zélf voor brood en wijn zorgen. Dit geldt ook voor de gemeenteleden, die anders brood en wijn thuis bezorgd krijgen door de diaconie. Wij beseffen dat we normaal samen eten van één brood, om daarmee onze eenheid als gemeente van Jezus Christus, symbolisch weer te geven. Praktisch gesproken is het echter voor ons niet mogelijk om in één of twee dagen bij elk gemeentelid brood en wijn te bezorgen. Vandaar dat wij voor deze ene keer dit aspect loslaten. Maar misschien kunt u afspreken met iemand anders om samen iets te delen of samen de dienst mee te beleven.

De dankzeggingsdienst zal via Studio Hoop uitgezonden worden, we zullen dan stil staan bij de betekenis van het avondmaal.

Zondag 21 juni zal de boerderijdienst uitgezonden worden vanuit het weiland van de familie Huijzer. Dit wordt van te voren opgenomen, zonder gemeenteleden. Het thema is: Grazige weiden. Een aantal leden uit de huisband zullen de muziek verzorgen. De dienst wordt uitgezonden om 9.30 uur. Tijdens deze dienst krijgen de kinderen te horen dat zij die middag nog iets gaan doen.

Zondag 28 juni nemen de kinderen van groep 8 afscheid van de kindernevendienst. Zij zullen met één ouder in de dienst aanwezig zijn. Ondertussen zijn ze al druk bezig met het voorbereiden van de dienst.

We zullen jullie op tijd informeren over de gang van zaken in de maand juli.

Een hartelijke groet, namens het moderamen,
Ds. Inge de Rouwe