Spring naar inhoud

Contact

In de volgende gevallen kunt u onderstaande mailadressen gebruiken:

Voor informatie en algemene vragen

info-gk@pkntenboer.nl

Predikant:
Ds. E. van Gulik
Wigboldstraat 5
tel.: 06-3453 8053
e-mail: domineevangulik@gmail.com

Preses:
Mevr. S. de Boer-Jongsma
tel. 050 - 302 3096
email: preses-gk@pkntenboer.nl

Scriba:
Dhr. H. van der Wolde
tel. 06 - 239 26 621
Gaykingastraat 14
e-mail: secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com

College van kerkrententmeesters
Voorzitter:
Dhr, G. Kruizinga
email: voorzitter-cvk-gk@pkntenboer.nl

Secretaris:
Mevr . J.K. v.d. Knaap-v.d. Beek
email: secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl

Penningmeester:
Dhr. H. Horneman
email: penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl

Diaconie
Voorzitter:
Dhr. J.H. Oudman
tel.: 050 - 302 5186
email: voorz-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Secretaris:
Dhr. K.J. Kremer
tel.: 050 - 302 4529
email: secretariaat-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Penningmeester:
Dhr. F. Turkstra
tel.: 050 - 318 0480
email: penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Kerkelijk bureau:
Dhr. H.J. Zwart en Mevr. J. Zwart - Fokkens
Wedmanstraat 2
tel. 050 - 302 3734
e-mail: ledenadmin.gk@pkntenboer.nl

Nieuws van Kerk en Kansel:
Dhr. K.E. Huisman
Koopmansplein 99
tel. 050 - 302 2470
e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl

Koster / beheerder:
Dhr. W.P. Burema
tel. 050 – 364 2150
email : menorah@pkntenboer.nl

Webbeheerder:
Dhr. D.H. Bos
Ticheldobben 2e
e-mail: webbeheer-gk@pkntenboer.nl