Spring naar inhoud

Contact

In de volgende gevallen kunt u onderstaande mailadressen gebruiken:

Voor informatie en algemene vragen

info-gk@pkntenboer.nl

Predikanten:
Ds. P.J. Elzinga en Ds. I. de Rouwe
Wigboldstraat 5
tel. 050 - 230 9276
e-mail: pe.elzinga@planet.nl en
freulezon@gmail.com

Preses:
Mevr. S. de Boer-Jongsma
tel. 050 - 302 3096
email: preses-gk@pkntenboer.nl

Scriba:
Mevr. E.J.H. Gelling-Velema
Vierendeel 16
tel. 050 - 302 2985
e-mail: secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com

College van kerkrententmeesters
Voorzitter:
dhr. S.J.C. Vreeling
email: voorzitter-cvk-gk@pkntenboer.nl

Secretaris:
Mevr . J.K. v.d. Knaap-v.d. Beek
email: secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl

Penningmeester:
Dhr. H. Hornemans
email: penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl

Diaconie
Voorzitter:
dhr. J.H. Oudman
tel.: 050 - 302 5186
email: voorz-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Secretaris:
Mevr . A.C. v.d. Wolde-van Helden
tel.: 050 - 302 1175
email: secretariaat-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Penningmeester:
Dhr. E. Ottens
tel.: 06 - 453 05 193
email: penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Kerkelijk bureau:
Dhr. H.J. Zwart en Mevr. J. Zwart - Fokkens
Wedmanstraat 2
tel. 050 - 302 3734
e-mail: ledenadmin.gk@pkntenboer.nl

Nieuws van Kerk en Kansel:
Dhr. K.E. Huisman
Koopmansplein 99
tel. 050 - 302 2470
e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl

Koster / beheerder:
Dhr. W.P. Burema
tel. 050 – 364 2150
email : menorah@pkntenboer.nl

Webbeheerder:
Dhr. D.H. Bos
Ticheldobben 2e
e-mail: webbeheer-gk@pkntenboer.nl