Spring naar inhoud

Gemeente Groei Groepen

Binnen onze gemeente is een aantal gemeentegroeigroepen actief. Dit houdt in dat men in kleine groepen met elkaar van gedachten wisselt over het geloof, men elkaar helpt met het zoeken naar antwoorden op geloofsvragen en men bemoedigt elkaar en zoekt samen naar manieren om anderen van dienst te kunnen zijn. Er worden steeds verschillende onderwerpen en Bijbelgedeeltes behandeld.

De GGG (gemeente groei groep) is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren. Het is geweldig als gemeenteleden intensief met elkaar meeleven, onderling pastoraat en diaconaat beoefenen en groeien in geloof rond een open Bijbel.

Het thema voor dit jaar: "Durf Daniël te zijn! Stap uit je christelijke bubbel."

Wat kunnen wij, christenen uit de vrije westerse wereld, leren van christenen die vervolgd worden en al langere tijd in de frontlinies staan? Ook in Nederland is de kerk in een minderheidspositie gekomen. De bedoeling van de nieuwe studie van de GGG is niet zozeer om mensen op te roepen de vervolgde kerken te helpen, maar om óns door hén te laten helpen. Thema's als gebed, volharding, vrijmoedigheid, enzovoorts komen aan de orde.

Ook u / jij bent hiervoor van harte uitgenodigd. Sluit je aan bij één van de
groepen of start een nieuwe groep!

Opgave is mogelijk via je wijkwerker of rechtstreeks bij Sake van der Goot : svandergoot@hetnet.nl, Menke Wietsma : akwietsma@gmail.com of Ingrid Oudman : ingridoudman@home.nl