Spring naar inhoud

Gemeente Groei Groepen

Binnen onze gemeente is een aantal gemeentegroeigroepen actief. Dit houdt in dat men in kleine groepen met elkaar van gedachten wisselt over het geloof, men elkaar helpt met het zoeken naar antwoorden op geloofsvragen en men bemoedigt elkaar en zoekt samen naar manieren om anderen van dienst te kunnen zijn. Er worden steeds verschillende onderwerpen en Bijbelgedeeltes behandeld.

De GGG (gemeente groei groep) is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren. Het is geweldig als gemeenteleden intensief met elkaar meeleven, onderling pastoraat en diaconaat beoefenen en groeien in geloof rond een open Bijbel.

Het thema voor dit jaar is; “Ontmoetingen met Jezus”
Wie Jezus ontmoet blijft niet wie hij was. Dat heeft Petrus ontdekt, de Samaritaanse vrouw bij de bron en nog vele anderen die Jezus ontmoet hebben. Jezus ziet je in je unieke individualiteit. Hij raakt je tot in het diepst van je wezen. Hij roept je op om je leven aan hem toe te wijden.

In dit gespreksmateriaal wordt je betrokken bij vijftien ontmoetingen met Jezus. In feite is het best wonderlijk dat Jezus tijd en aandacht heeft besteed aan één op één ontmoetingen. Toch zijn juist daardoor mensen in beweging gezet die de wereld veranderden. Misschien ben jij ook wel een van hen! We wensen je veel plezier met dit gespreksmateriaal voor je Groeigroep. En vooral: ontmoet elkaar en ontmoet Jezus!
Schrijvers GGG-materiaal: Pieter Both, Jeltje Elzinga, Inge de Rouwe, Peter Smilde en Karsten van Staveren
Als toerusting team hebben we dit jaar voor het thema van vorig jaar gekozen, het thema sprak ons heel erg aan en omdat Inge de Rouwe hier nog aan heeft meegewerkt wilde we het ook graag nog gebruiken. Wilt u meer informatie kijk dan op; GGG Materiaal 2021-2022 - Evangelisch Werkverband 

Opgave is mogelijk via je wijkwerker of rechtstreeks bij Sake van der Goot : svandergoot@hetnet.nl, Menke Wietsma : akwietsma@gmail.com of Ingrid Oudman : ingridoudman@home.nl