Spring naar inhoud

Mens voor Mens

De commissie Mens voor Mens bestaat uit mensen die zich vanuit hun christelijke identiteit in willen zetten voor het goede doel, maar dan wel voor een concreet goed doel. Het gaat er om mensen te helpen, meestal mensen in het buitenland.

Een project van alweer meer dan tien jaar geleden was het opknappen van een dokterspost in een dorpje in het arme oosten van Roemenië. Eerder was het doel een weeshuis, ook in Roemenië. Nog langer geleden ging het om projecten in Polen en Indonesië.

De laatste jaren reizen de commissieleden samen met een groep enthousiaste vrijwilligers om het jaar af naar Nyíregyháza, een stad in het noordoosten van Hongarije. Hier staat het Magdaléneum, een tehuis waar zo’n 100 lichamelijk en geestelijk gehandicapte vrouwen en meisjes wonen.

In een dikke week werken de vrijwilligers aan projecten zoals het verbeteren van sanitaire voorzieningen en het wegwerken van allerlei achterstallig onderhoud. Veel bewoonsters van het Magdaléneum hebben intensieve zorg nodig, terwijl de financiële middelen bepaald niet ruim zijn. Mens voor Mens probeert de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen die het allesbehalve makkelijk hebben.

Het geld om deze projecten uit te voeren wordt ingezameld door middel van jaarlijks terugkerende acties: het inzamelen van lege statiegeldflessen, het schoonmaken van de dakgoten bij de aanleunwoningen van verpleeghuis Bloemhof & het maken en verkopen van kniepertjes en rolletjes rond de jaarwisseling. Deze acties worden meest uitgevoerd voor en door gemeenteleden. Met de verkoop van bolchrysanten klopt Mens voor Mens ieder jaar in september op elke deur in Ten Boer.

Voor alle activiteiten is Mens voor Mens volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. We leven in een tijd waarin iedereen het steeds drukker lijkt te hebben. Toch zijn er gelukkig nog steeds mensen die hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden en de handen uit de mouwen willen steken om een ander te helpen. Een ieder die graag mee wil helpen en graag mee wil doen om het leven van mensen ver van huis wat lichter te maken is van harte welkom bij Mens voor Mens.