Spring naar inhoud

Mens voor Mens

De commissie Mens voor Mens bestaat uit mensen die zich vanuit hun christelijke identiteit in willen zetten voor het goede doel, maar dan wel voor een concreet goed doel. Het gaat er om mensen te helpen, meestal mensen in het buitenland. Het laatste project washet opknappen van een dokterspost in een dorpje in het armste gedeelte van Roemenië. Daarvoor was het doel een weeshuis, ook in Roemenië. Eerder ging het om projecten in Polen en Indonesië.

Om de drie jaar zoeken wij een nieuw doel waarvoor wij ons inzetten. Als afsluiting van zo’n periode van drie jaar gaan de commissieleden, samen met een groep vrijwilligers, op reis om een week lang ter plaatse aan de slag gaan. Er worden dan bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen aangebracht en achterstallig onderhoud wordt weggewerkt.

Het gaat om concrete en realistische acties om de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen die het niet makkelijk hebben.

Jaarlijks terugkerende acties zijn:

• inzamelen van lege flessen;
• verkopen van toiletpapier;
• verkopen van rollades ;
• schoonmaken van de dakgoten van de aanleunwoningen van Bloemhof;
• meedoen aan de Kerstmarkt;
• verkopen van rolletjes & kniepertjes met oudjaar.

Voor alle acties geldt dat wij afhankelijk zijn van de gemeenteleden van onze kerk. Als niemand lege flessen bewaart of rollades, toiletpapier of rolletjes koopt… dan zijn wij nergens. Dat beseffen wij ons terdege. In een tijd waarin iedereen het steeds drukker lijkt te hebben zijn wij blij met een ieder bereid is om de handen uit de mouwen te steken. Met als gezamenlijk doel om iets van onze eigen welvaart en rijkdom te delen met mensen die het veel minder goed hebben getroffen.