Spring naar inhoud

Beschrijving kerkelijke gemeente

Ons kerkgebouw is gebouwd in 1896 en staat aan de Wigboldstraat 3 in Ten Boer. In 1934 was het kerkgebouw te klein en heeft een uitbreiding plaats gevonden in de vorm van een zijbeuk. In 1981 is de preekstoel naar de hoek verplaatst en zijn de banken vervangen door stoelen. Hierdoor zijn er meer zitplaatsen gerealiseerd. Naast het kerkgebouw staat een ruime pastorie ter beschikking.

Wij zijn een levende PKN gemeente (Gereformeerd) die de ontmoeting met God en met elkaar waardevol vindt. Dit uit zich in het (weer steeds beter) bezoeken van de wekelijkse eredienst waarin het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Hierbij zijn veel (o.a. muzikale) talenten inzetbaar vanuit de gemeente. Daarnaast is er een grote verscheidenheid aan (actieve) samenkomsten van gemeenteleden door jong en oud. Voorbeelden hiervan zijn voor de jeugd catechisatie en Impact en voor alle leeftijden de gemeentegroeigroepen. In al deze vormen is er ruimte voor verschillende manieren van geloofsbeleving.

Uit de recent gehouden enquête in de gemeente is naar voren gekomen dat gemeenteleden het omzien naar elkaar waardevol vinden, maar er zijn zorgen over de algehele kerkverlating en hoe de jeugd te behouden in deze tijd. Dit is uiteraard door Corona duidelijker naar voren gekomen. De betrokkenheid moet weer gestimuleerd worden!
Wij willen als gemeente een plek van hoop zijn, waar wij God en elkaar kunnen ontmoeten. Daarbij staan wij open voor contact met gasten, zoekers, randkerkelijken, andere kerken en de dorpsgemeenschap waarin wij wonen. Wij weten ons geaccepteerd door God en vanuit Zijn liefde voor ons leren we ook onze medemensen lief te hebben, binnen en buiten de gemeente. Wij zijn er van overtuigd dat Jezus door Zijn lijden, sterven en opstanding de breuk tussen God en ons heeft hersteld. Daarom is er altijd reden tot hoop. Die hoop willen wij door de kracht en inspiratie van de Heilige Geest ook aan anderen laten zien.

Een sfeerimpressie van onze gemeente     klik hier

Voor de samenstelling van het kerkelijk bestuur en verdere informatie over de gemeente kunt u kijken op de website: http://www.pkntenboer.nl/gereformeerd/organisatie/kerkenraad/