Spring naar inhoud

Beamteam

Het Beamteam zorgt er tijdens erediensten voor dat de liturgie, liederen, foto’s en filmpjes op het scherm in de kerk geprojecteerd worden. Verder zorgen ze voor het live uitzenden van de erediensten.

Het Beamteam bestaat uit de volgende leden:
 Willem Hoekstra
 email: hoekwi@hotmail.com
 Lineke Meerman
 Janou Slagter
 Martin Schaaphok

De diensten worden live uitgezonden en kunnen later in de week teruggekeken worden via de website of via het YouTube kanaal van onze gemeente.

Aanleveren van materiaal
Probeer het materiaal wat nodig is voor de dienst uiterlijk vrijdagavond voor 18.00 uur aan te leveren. Dan is er voor het Beamteam tijd genoeg om het in de dienst te verwerken.

Verder wijzen we graag op een aantal richtlijnen m.b.t. het aanleveren van materiaal:

-  Foto’s of afbeeldingen graag insturen als JPEG bestand en niet als PDF of Word           bestand;
-  Let er bij het maken van foto’s en filmpjes op dat deze in ‘landscape’ ofwel liggend     worden gemaakt. Draai de telefoon op zijn kant.
-  Powerpoints, posters of afbeeldingen kunnen het beste in breedbeeld formaat          worden gemaakt, dus 16x9 formaat.
-  Hoe meer tekst op een dia of poster staat, hoe kleiner de letters worden en hoe        slechter de leesbaarheid. Probeer kort en bondig te zijn en lettergrootte 32 als          minimum aan te houden.
-  Let er bij het maken van filmpjes op dat het object of de persoon niet voor een          raam of lamp staat. Door het tegenlicht worden gezichten slecht of niet                        herkenbaar.