Spring naar inhoud

College van kerkrentmeesters

Doel en werkwijze

De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de financiële zaken van de gemeente toe aan het college van kerkrentmeesters. Het college bestaat uit
6 personen, inclusief de boekhouder en de ledenadministratie. Drie leden van het college zijn tevens ouderling- kerkrentmeester. De taak van ons college is om de materiële en financiële voorwaarden te scheppen en te onderhouden om het functioneren van de gemeente mogelijk te maken.

Concreet betekent dit:
- de zorg voor het werven en beheren van de financiële middelen ten behoeve van de kerk
- het beheren van de gebouwen; zorgen voor een goed onderhoud en de exploitatie van Menorah.
- zorgen voor een goed personeelsbeleid, inclusief de vrijwilligers.
- het goed beheren van de financiële- en ledenadministratie en tevens het archief.

Enkele gegevens :

De kerk is gebouwd in 1896 en in 1981 gerenoveerd en uitgebreid tot maximaal 500 zitplaatsen. Achter de kerk is Menorah gebouwd, een zalencentrum voor vergaderingen, verenigingen enz. De pastorie naast de kerk is in eigendom van de gemeente en wordt aan de predikant verhuurd.
Tevens is er een jeugdgebouw in eigendom, Blister, dat ook wel aan derden wordt verhuurd.

Notariële schenking

Een grotere schenking, zonder dat het meer kost

Wij willen u attent maken op de fiscale mogelijkheden om het effect van uw giften te vergroten via een notariële schenking.

Met een notariële schenking houdt u netto meer over dan bij een eenmalige schenking. Uw giften voor o.a. de Actie Kerkbalans zijn namelijk volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Er is veel geld nodig om onze geloofsgemeenschap in stand te houden en uit te bouwen. Als het kan, laat dan de fiscus u helpen het nodige geld bijeen te brengen.

Meer details hierover kunt u hier vinden. Mocht u na het van deze pagina hierover vragen hebben dan kunt U contact opnemen met de secretaris van het College van Kerkrentmeesters.

Werkzaamheden vrijwilligers

Om u een indruk te geven van de werkzaamheden die al jaren door vele vrijwilligers wordt verricht kunt u hier een kleine selectie bekijken.

In deze presentatie staan een aantal foto's die genomen zijn tijdens de verschillende werkzaamheden.