Spring naar inhoud

GG Groepen 20+ en 30+

We zijn superblij met twee actieve, gezellige Gemeente Groei Groepen voor 20-plussers en 30 plussers. Maar er is altijd plaats voor jou! In de groepen zitten veel verschillende mensen: van mensen die niet in de christelijke traditie zijn grootgebracht en nog op zoek zijn naar de zin van geloven, tot mensen die al belijdenis hebben gedaan en al meer geloofservaring hebben. Wat we gemeen hebben is dat we onze levenservaringen en geloofservaringen delen en samen zoeken naar een weg om Jezus na te volgen.
Het thema is gelijk aan die van de andere Gemeente Groei Groep.

Opgave is mogelijk via je wijkwerker of rechtstreeks bij Sake van der Goot : svandergoot@hetnet.nl, Menke Wietsma : akwietsma@gmail.com of Ingrid Oudman : ingridoudman@home.nl