Spring naar inhoud

Website

De website van de Gereformeerde Kerk (PKN) Ten Boer is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, desondanks kan het voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De Gereformeerde Kerk (PKN) Ten Boer kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en/of informatiebronnen en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

De Gereformeerde Kerk (PKN) Ten Boer streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt de Gereformeerde Kerk (PKN) Ten Boer zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen.

De Gereformeerde Kerk (PKN) Ten Boer is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site.

De Gereformeerde Kerk (PKN) Ten Boer is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van de Gereformeerde Kerk (PKN) Ten Boer zouden voorkomen.

Deze website kan tevens hyperlinks bevatten naar andere websites. de Gereformeerde Kerk (PKN) Ten Boer is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gereformeerde Kerk (PKN) Ten Boer.

De Gereformeerde Kerk (PKN) Ten Boer behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen in deze website aan te brengen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van de Gereformeerde Kerk (PKN) Ten Boer.

Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Gereformeerde Kerk (PKN) Ten Boer wordt geacht kennis te hebben genomen van het voorgaande.

Voor nadere informatie kunt u met ons contact opnemen.
E-mail: info-gk@pkntenboer.nl