Spring naar inhoud

Jeugdrubriek in NvKenK

Nieuws van Kerk en Kansel is een blad dat om de 6 weken wordt uitgegeven aan de gemeenteleden.
In Nieuws van Kerk en Kansel staat een jeugdrubriek met informatie over en voor de jeugd.

Meer namen en adressen vind je in het jaarboekje van de Kerk.
Veel plezier bij één of meerdere jeugdactiviteiten!