Spring naar inhoud

Commissie Bijzondere Erediensten

Taak:

Door de kerkenraad is de commissie belast met de organisatie van de bijzondere erediensten binnen onze gemeente. Dit voor zover deze diensten niet door anderen of andere commissies worden georganiseerd.
Deze bijzondere diensten zijn:
• de diensten op eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag;
• de dienst op Israëlzondag;
• de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Doelstelling:

Het op een aanspreekbare manier overbrengen van de Bijbelse boodschap voor jong en oud. In de meeste gevallen wordt de gebruikelijke orde van dienst gebruikt. Invulling aan de diensten wordt gegeven door o.a. gebruik te maken van gedichten/ gebeden/ koor/ muziek. Ook kan medewerking van gemeenteleden gevraagd worden.
De thema’s en liederen voor de erediensten worden door de commissie, samen met de predikant (eventueel met de organist), bepaald. De commissie probeert de erediensten op een zodanige wijze in te vullen, dat dit bij de desbetreffende diensten past. Bij de organisatie van een eredienst probeert de commissie ook ‘geluiden‘ vanuit de gemeente mee te nemen bij de invulling van een dienst.