Spring naar inhoud

Activiteiten Jeugdwerk

De jeugd verdient speciale aandacht binnen de kerk. De kinderen en jongeren nemen volwaardig deel aan de gemeente maar doen dat op hun eigen wijze.
Hun leefwereld verandert. De jeugd wil dat er naar hen geluisterd wordt, naar hun adviezen en naar de kritieken die ze hebben. Ze zijn daarbij zelf ook verantwoordelijk. Als er geluisterd wordt naar de jeugd dan vestigt dat een onderlinge band.
De doelgroep van het jeugdwerk is de groep mensen in en rond onze gemeente met een leeftijd tot ongeveer 20 jaar.

Heb je toch nog vragen neem dan contact op met één van de jeugdouderlingen.

• Kindercrèche
• Kindernevendienst
• Jeugdclub IMPACT
• Catechisatie
• CJV
• Jeugdrubriek Nieuws van Kerk en Kansel
• Mens v Mens
• Jeugdsoos

Bovengenoemde activiteiten worden toegelicht in Overige kerkelijk activiteiten

uitnodiging impact 2020-2021

beleidsplan jeugd 2020-2024