Spring naar inhoud

Gebedsgroep

Moment van gebed

Elke eerste zondag van de maand komen we om 8.30 uur als gebedsgroep in Menorah bij elkaar om te danken en te bidden o.a voor zieken en mensen die het moeilijk hebben en voor zaken die spelen in onze gemeente.

Het is voor de gebedsgroep niet eenvoudig om er achter te komen waarvoor voorbede nodig is, daarom stellen we het erg op prijs dat gebedspunten worden aangereikt.

U/ jij mag de (voor) naam noemen, maar dat hoeft niet. Kan ook “vriend(in), zoon/dochter, buurvrouw, buurman enz.
Dat kan door een briefje te deponeren in de daarvoor bestemde kistjes (staan bij beide in- en uitgangen) of door een mail te sturen naar Menke Wietsma menkewietsma@gmail.com
Bellen kan ook: tel. 050-3021935
Uiteraard bent u /jij van harte welkom om mee te bidden. Wanneer u/jij het moeilijk vindt om te bidden, laat dit geen reden zijn om niet te komen. Meedenken en meeluisteren is net zo belangrijk.