Spring naar inhoud

Taakgroep evangelisatie

"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld."
(Mattheus 28:19&20 NBV)

In bovenstaande Bijbeltekst wordt door Jezus de opdracht tot evangelisatie gegeven. Dit is een opdracht voor alle christenen, dus voor de hele gemeente. Binnen de gemeente is een enthousiaste evangelisatiecommissie actief, die met deze tekst als uitgangspunt, activiteiten organiseert. Jaarlijks worden er een aantal sing-ins gehouden, zijn er in de vakanties kinder(theater)ochtenden, is er een kerstmarkt, houden we een paaszangdienst in bejaardencentrum Bloemhof, wordt er meegewerkt aan de ‘springtime-zondag’ en organiseren we een bosdienst aan het eind van het seizoen. Ook de verspreiding van de Elisabethbode wordt door de commissie gecoördineerd.

Door middel van deze activiteiten willen we de liefde van Jezus voor iedereen doorgeven. De activiteiten zijn zowel gericht op buitenkerkelijken, als ook op mensen van de eigen gemeente, jong en oud. Als christen weet je nooit precies hoe de geur van het evangelie zich via jou verspreidt. Zo is dat ook met de activiteiten die door de commissie worden georganiseerd. Het is dan ook niet het effect van onze daden en activiteiten, maar de liefde van Christus die ons motiveert hiermee bezig te zijn binnen en buiten de gemeente.