Spring naar inhoud

Catechese

Voor de jongeren vanaf de brugklas is er catechisatie. Alle jongeren uit de gemeente worden uitgenodigd om bij elkaar te komen en te praten over verschillende dingen die met de kerk, bijbel en geloof te maken hebben. Ook gasten zijn hierbij welkom!

Iedere maandagavond is er catechisatie voor de 12/13 jarigen (19:00 - 19:45 uur) en voor de 14/15 jarigen (20.00 - 20.45 uur).
De groep van 16+ groep komt om de 14 dagen bij elkaar op dinsdagavond om 19.45 uur. Deze catechisaties worden gegeven in één van de zalen van Menorah, achter het kerkgebouw.
Hedwig Huijzer en Margreeth van der Goot gaan de catechisatie van de 18+ groep leiden. De data zijn in overleg met de betrokkenen.

De jeugdouderlingen kunnen al je vragen hierover beantwoorden.