Spring naar inhoud

Taakgroep jeugdwerk

Het doel van het jeugdwerk is de persoonlijke relatie met God in de ontmoeting met Jezus uitgangspunt voor het dagelijks leven te laten worden. Dit willen we bereiken door de jeugd en jongeren mogelijkheden te bieden om zowel tijdens de erediensten als door de week bij elkaar te komen om hun eigen geloofsbeleving te ontdekken.
De Taakgroep Jeugdwerk nodigt alle nieuw ingekomen jongeren persoonlijk uit om deel te nemen aan de catechese of clubs. In deze uitnodiging staan tijdstip en plaats van de activiteiten vermeld. Ook ontvangen zij informatie over Blister.

In de taakgroep hebben zitting:
• De predikant
• De Jeugdouderlingen
• Catecheten
• Kindernevendienst
• Blister
• CJV
• Impact
• Kindercrèche
• Penningmeester
• Meedenkend ouder

Onze jeugdouderlingen zijn Teije en Saskia van Dijk  en Meinie en Jose Bosker