Spring naar inhoud

Geschiedenis van de kerk

Kerk met "oude" pastorie, de pastorie is afgebroken in 1962

Historie Gereformeerde Kerk van Ten Boer

De gereformeerde kerk heeft zijn wortels in de afscheiding van 1834.
De exacte datum van de instituering van de gemeente is niet achterhaald.

 

Wel zijn de notulen van de eerste kerkenraadsvergadering van onze gemeente bekend. Het is aardig om deze even te vermelden:

 

“Den 3 Mai 1838 kerkeraadsvergadering gehouden ten huize van Jacob Harms Bolt det psalmgezang en gebed door H.J. Bouman begonnen en daar er niemand kwam om iets in te brengen of voor te stellen is de vergadering gesloten met Psalmgezang en dankzegging door J.J. Lanting ”.

De eerste kerk, die is gebouwd in 1843, moet gestaan hebben aan de
Stadsweg nrs. 5 en 6. De tweede kerk ( de huidige ) is gebouwd in 1896.
In 2004 heeft de kerkenraad – onder voorbehoud van een nadere evaluatie binnen 5 jaar - besloten te fuseren in de Protestantse Kerk in Nederland.
Na “het ontdekken” van buiten de stad Groningen gelegen dorpen als Ten Boer groeide de gemeente met sprongen en bereikte z`n top in 1977 met een totaal aantal leden van 1117. Nadien is het aantal leden allengs teruggelopen enerzijds door ontkerkelijking algemeen, anderzijds doordat leden zich te ver voelden verwijderd van de koers van de kerk.

Mede door de menging van de autochtone noordelingen en de forenzen van elders is de Gereformeerde kerk veelkleurig van karakter. In de kerk bevinden zich verschillende stromingen van mensen met een meer ingekeerd geloof en behoudend van karakter tot mensen die in hun geloofsbeleving sterk maatschappelijk geëngageerd zijn.
Deze breedheid is enerzijds een bron van veelkleurigheid, anderzijds soms ook van spanning.

Hier dienen kerkenraad en predikant alert mee om te gaan.
De uitdaging voor de toekomst is ondermeer:
a. hoe de ontkerkelijking tegen te gaan.
b. hoe om te gaan met de veelkleurigheid van de gemeente.

Het kerkgebouw is gebouw in 1896. In 1934 was het kerkgebouw te klein en heeft een uitbreiding plaats gevonden in de vorm van een zijbeuk.
Bij de ingrijpende restauratie van 1981 is de vloer oppervlakte geheel veranderd. Het liturgisch centrum is met de preekstoel in een hoek geplaatst met de zitplaatsen daar omheen.