Spring naar inhoud

Profiel kerk

Visie op de toekomst

Voortbordurend op het beschreven profiel wil de Gereformeerde kerk van Ten Boer in de toekomst een gemeente zijn waarin Christus centraal staat. Wij belijden dat Christus door Zijn lijden, sterven en opstanding de breuk tussen God en de mens heeft hersteld. Langs de weg te gaan die Christus ons heeft gewezen, loopt alles per saldo uit op altijd aanwezig geluk. Wij worden geroepen om daaraan ook nu gestalte te geven, dit niet voor ons zelf te houden, maar ook te delen met anderen. In deze zin wil de kerk een licht in de duisternis zijn.

De veelkleurigheid van de gemeente zal zich in deze lichtbundel manifesteren als een kleurrijk boeket bloemen in één en dezelfde vaas. Dit alles willen en mogen we doen met de kracht en inspiratie van de Heilige Pinkstergeest die ons steeds weer wil vernieuwen en ons oproept tot getuigen van ons geloof.
Vanuit de beschreven identiteit wil de kerk ( en dat zijn wij ):

als dank de Here God op allerlei manieren de eer geven die Hem toekomt;
een levende kerk zijn met aandacht voor de ander;
een kerk zijn met open deuren en glazen wanden om warmte en gastvrijheid te bieden in deze koude wereld;
zijn als een spiegel voor jezelf met Jezus Christus als bron;
het evangelie ook naar buiten toe verkondigen en uitstralen met het doel om mensen tot Christus te trekken.

Typering / profiel

In haar verschijningsvorm profileert de Gereformeerde kerk van Ten Boer zich als een gemeente waarin de woordverkondiging centraal staat. Vanuit het Woord leert de mens zijn nood (zonde) kennen, maar ook hoe Christus hem/haar daarvan verlossen wil en kan. Naast pastoraat is ook de heiliging van het leven belangrijk (geboden als leefregel).
Je zou kunnen zeggen het is een profiel met een evangelische inslag:
Uitgangspunt voor het dagelijkse leven is de persoonlijke relatie met God in de ontmoeting met Jezus. Er is veel aandacht voor bijbelstudie en ontmoeting in gespreksgroepen en gemeentegroeigroepen.