Spring naar inhoud

Contact

In de volgende gevallen kunt u onderstaande mailadressen gebruiken:

Voor informatie en algemene vragen

info-gk@pkntenboer.nl

Predikant:

Ds. P.J. Elzinga
Wigboldstraat 5
tel. 050 - 230 9276
e-mail: pe.elzinga@planet.nl

Scriba:

Mevr. E.J.H. Gelling-Velema
Vierendeel 16
tel. 050 - 3022985
e-mail: scriba

Voorzitter diaconie:

dhr. J. Cappon
tel.: 050 - 3023952
email: voorz-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Secretaris diaconie:

Mevr . A.C. v.d. Wolde-van Helden
tel.: 050 - 3021175
email: secretariaat-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Penningmeester diaconie:

Dhr. E. Ottens
tel.: 06 - 45305193
email: penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl

Kerkelijk bureau:

Dhr. H.J. Zwart en Mevr. J. Zwart - Fokkens
Wedmanstraat 2
tel. 050 - 3023734
e-mail: ledenadmin.gk@pkntenboer.nl

Nieuws van Kerk en Kansel:

Dhr. K.E. Huisman
Fivelstraat 33
e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl

Webbeheerder:

Dhr. D.H. Bos
Ticheldobben 2e
e-mail: webbeheer-gk@pkntenboer.nl