Spring naar inhoud

Predikanten

Ds. P.J. Elzinga

Mijn naam is Peter Elzinga. Sinds augustus 2013 ben ik als predikant verbonden aan deze prachtige gemeente. Ik ben getrouwd met Inge, en wij hebben drie kinderen: Meriam, Joas en Daniël.
Voor deze gemeente heb ik twee andere gemeentes mogen dienen:
de PKN gemeente Echtenerbrug/Oosterzee, en de PKN gemeente “Op ‘e Noed”.

Al bij het begin van ons huwelijk hebben Inge en ik mogen ervaren dat God ons bij elkaar heeft gebracht om Hem te dienen. Wij hebben daar volmondig ja op gezegd, en staan open voor de weg die God ons daarin wil wijzen, en waar Hij ons maar kan gebruiken.

Ds. I. de Rouwe

Mijn naam is Inge de Rouwe. Als predikantsvrouw heb ik samen met Peter deze gemeente gediend, terwijl ik ondertussen aan de PTHU te Groningen studeerde voor gemeentepredikant. Ik heb een late roeping gekregen, die ontstaan is na het overlijden van mijn eerste man.

Op jonge leeftijd werd ik geconfronteerd met ziekte en lijden in ons eigen leven, maar het bijzondere was dat ik daardoor niet bij God wegraakte, maar naar Hem toegetrokken werd. Ik heb ervaren hoe de levende Heer mij troostte en nabij was.

In september 2018 ben ik afgestudeerd met als specialisatie onderling pastoraat en gemeentegroeigroepen. Dit heeft nog steeds mijn warme belangstelling, zo kent onze gemeente ook een aantal gemeentegroei-groepen en ben ik als deskundige op dit gebied actief in andere organisaties. Ik ben blij en dankbaar dat ik op 3 februari 2019 bevestigd en verbonden ben aan deze gemeente.

Samen mogen wij het evangelie verkondigen.

Wij werken nu als predikantsechtpaar: Peter voor 20 uur en Inge voor 20 uur met een tijdelijke aanvulling van 4 uur voor jeugd en jongeren.

Het is ons verlangen om mensen bij Jezus te brengen, ze op te bouwen in hun geloof en naast hun te staan in vreugde en verdriet. Dat hoeven we niet alleen te doen. God heeft ons deze gemeente gegeven, om elkaar tot steun te zijn, en een levende gemeenschap te zijn waar iedereen welkom is, en zichzelf mag zijn.

In onze prediking staat het Woord van God centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat God niet alleen in de bijbel, maar ook nu nog steeds de levens van mensen ten goede kan veranderen. Als je je hart voor Hem openstelt, en Jezus oprecht wilt volgen, kunnen er bijzondere dingen gebeuren.

Wij beschouwen het als een voorrecht om God te mogen dienen. Als je Hem volgt, mag je leven uit zijn liefde, en leer je ook om de mensen om je heen lief te hebben. Waar God verschijnt, verdwijnen pijn, angst en verdriet, en komt er ruimte voor genezing en heelheid. Dat gunnen we ieder mens. Wij hopen dat God ons daarbij wil gebruiken. Tot eer van Hem en tot welzijn van de mensen die wij ontmoeten.