Spring naar inhoud

Profielschets

De Gereformeerde Kerk PKN van Ten Boer zoekt een predikant (m/v of predikantenechtpaar)

Wij zijn een levende gemeente die de ontmoeting met God en met elkaar waardevol vindt. Dit uit zich in het (weer steeds beter) bezoeken van de wekelijkse eredienst en de grote verscheidenheid aan (actieve) samenkomsten van gemeenteleden door jong en oud.
Om de komende jaren onze taak en roeping als gemeente van Jezus Christus te kunnen uitvoeren, gaat onze voorkeur uit naar een predikant met enige ervaring.

Wij zoeken iemand die dicht bij God en bij de mensen leeft, de Bijbel bestudeerd en een intensief gebedsleven heeft. De predikant staat standvastig in het geloof en kan de Bijbel vertalen naar de dagelijkse praktijk. Hij/zij kan goed luisteren en heeft het vermogen mensen van verschillende leeftijden en met verschillende manieren van geloofsbeleving te verbinden.

Wij zoeken een predikant die:
- In zijn preken de Bijbel centraal stelt en in begrijpelijke taal praktisch toepasbaar kan maken voor jong en oud in ons dagelijks leven. Openstaat voor variatie in de erediensten en oog heeft voor talenten van gemeenteleden en verschillende (muziek)vormen.

- Met een aanstekend enthousiasme mensen samenbrengt en van daaruit een verbindend element is om te bouwen aan onze gemeente.

- De nadruk legt op het omzien naar elkaar en een warm pastoraal hart heeft.

- Die samenwerkt met onze ambtsdragers, wijkwerkers & jeugdwerkers en hen coacht waar nodig.

- Die zich verbonden voelt met onze jeugd, hun leefwereld begrijpt en in staat is contact met hen te maken en de Bijbelse boodschap over te brengen.

- Die aansluiting kan vinden bij de ouderen, hen erkent als mededragers van onze gemeente en in saamhorigheid hen kan verbinden met de andere leeftijdsgroepen die allemaal nodig zijn om als gemeente van Jezus Christus te kunnen bestaan.

- Die bereid is, in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen, het evangelisatiewerk handen en voeten te geven.

- Zich kan vinden in de kernpunten van ons beleidsplan.