Spring naar inhoud

Evangelisatie commissie

 Rekening
2016
Begroting
2016
Rekening
2015
BATEN
Opbrengsten uit bezittingen169200315
Bijdragen gemeenteleden6.8806.0005.762
Subsidie en overige bijdragen van derden7.0374.4506.936
Totale baten14.08610.65013.013
LASTEN
Bestedingen Pastoraat1.2061.4001.236
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk7.9377.9507.868
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk1.075600453
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)---
Salarissen (kosten, organist e.d.)---
Lasten beheer en adm., bankkosten en rente126100110
Lasten overige eigendommen en inventarissen---
Totale lasten10.34610.0509.667
Resultaten3.7406003.346