Spring naar inhoud

Actie Eerlijke Kleding

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in India.

Samen zijn we kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Kinderen in de knel. Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze moeten werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kind soldaat. Wij willen kinderarbeid tegen gaan en ieder kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs. U kunt daaraan bijdragen.

De textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. Ze lopen het risico om slachtoffer te worden van geweld, mensenhandel of andere vormen van uitbuiting. Veel kinderen moeten werken en gaan vaak niet naar school. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kinderen te vinden. Ze zoeken de kinderen op in de fabrieken en op straat. Samen met de gezinnen werken de gepassioneerde medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen. SAVE heeft bovendien belangrijke toegang tot overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken, waardoor de organisatie op verschillende niveaus kan strijden tegen kinderarbeid.

Armoede wereldwijd hangt samen met ons consumptiepatroon. Ja, wij doen dingen, maar vooral laten dingen gebeuren die andere mensen de armoede in drijven. Wist u dat een gemiddeld loon van een textielarbeider in Bangladesh 60 euro per maand is, waarbij vaak 80, 90, 100 uur in de week wordt gewerkt? En nee, de prijzen daar zijn niet zo laag dat je daarvan kunt leven. En dus gaan kinderen niet naar school en belandden zij ook in fabrieken en blijven gevangen in de armoede cirkel.

Maar kan ik daar iets tegen doen?

Het antwoord daarop is simpelweg: Ja dat kunt u.

Want het zijn de handen van die kinderen die gisteren nog uw kleren in elkaar zetten. Dat leuke T-shirt. die mooie jurk. Dichterbij kan eigenlijk niet. Ga eens na waar je kleding vandaan komt. Verwijder het label uit je shirt of jasje en kijk eens wat daar staat en ga dan bij de winkel eens vragen
Bij wie nemen jullie af? Werken in die fabrieken geen kinderen? Krijgen mensen wel een eerlijk loon?

Ondersteun projecten die kinderen weer naar school krijgen. Bijvoorbeeld SAVE in India, een project van Kerk in Actie. SAVE werkt aan kinderarbeid vrije wijken in Tirupur. SAVE haalt kinderen uit de fabrieken, zorgt voor onderwijs en zorgt voor het verhogen van inkomens van de families. SAVE onderhandelt met fabrieken en de overheid. En bereikt resultaten. Wijk na Wijk wordt kinderarbeid vrij.