Spring naar inhoud

Lidmaatschap

Wilt u lid worden of wilt zich laten laten uitschrijven als lid?
Neem contact op met de kerkrentmeesters of met de ledenadministrateur (de heer B. Bosch, Jan Altinkstraat 16, 9791 DM Ten Boer, tel. 3021888).