Spring naar inhoud

Interieur

In het interieur van de Woltersumse zaalkerk bevinden zich twee offerblokken van gelijke makelij: een armenblok uit 1840 en een kerkenblok uit 1831. Van de oude verlichting zijn bewaard gebleven een koperen kroon met twee vluchten van zes lichten en een laatnegentiende-eeuwse olielamp. Tussen de beide zuidelijke herenbanken is een grafsteen uit 1634 voor Johan van Welveldt ingemetseld.
In de jaren 2005-2006 is de kerk grondig gerestaureerd en weer geschikt gemaakt voor de eredienst. Daarbij is de situatie van 1838-1839 als uitgangspunt genomen.