Spring naar inhoud

Kosten van uitvaart- en trouwdiensten

1. Uitvaart
Aan kerkelijk meelevende gemeenteleden worden geen kosten doorberekend.
Aan anderen dan kerkelijk meelevende gemeenteleden worden (naast huur van het kerkgebouw) de volgende kosten in rekening gebracht:
Ondersteuning door de predikant en verzorgen van uitvaartdienst: € 275,-
Vergoeding reiskosten bij uitvaart buiten de gemeentegrenzen: € 0,28 per km.
Inhuren van organist: nader te bepalen in overleg met de organist.

Opmerkingen:
1. De hier genoemde kosten staan los van het gebruik van het kerkgebouw. De kosten daarvan vindt u elders op deze site.
2. Het gebruik van koffie en thee dient afzonderlijk met de koster geregeld te worden.

2. Huwelijksinzegening
Aan kerkelijk meelevende gemeenteleden worden geen kosten doorberekend.
Aan anderen dan kerkelijk meelevende gemeenteleden worden (naast huur van het kerkgebouw) de volgende kosten in rekening gebracht:
Gesprekken met de predikant en het verzorgen van bevestigingsdienst dienst: € 275,-
Vergoeding reiskosten bij een bevestigingsdienst buiten de gemeentegrenzen: € 0,28 per km.
Inhuren van organist: nader te bepalen in overleg met de organist.

Opmerkingen:
1. De hier genoemde kosten staan los van het gebruik van het kerkgebouw. De kosten daarvan vindt u elders op deze site.
2. Het gebruik van koffie en thee dient afzonderlijk met de koster geregeld te worden.