Spring naar inhoud

Kosten van uitvaart- en trouwdiensten

1. Uitvaart
Aan kerkelijk meelevende gemeenteleden worden geen kosten doorberekend.
Aan anderen dan kerkelijk meelevende gemeenteleden worden (naast huur van het kerkgebouw) de volgende kosten in rekening gebracht:
Ondersteuning door de predikant en verzorgen van uitvaartdienst: € 275,-
Vergoeding reiskosten bij uitvaart buiten de gemeentegrenzen: € 0,24 per km.
Inhuren van organist: nader te bepalen in overleg met de organist.

Opmerkingen:
1. De hier genoemde kosten staan los van het gebruik van het kerkgebouw. De kosten daarvan vindt u elders op deze site.
2. Het gebruik van koffie en thee dient afzonderlijk met de koster geregeld te worden.

2. Burgerlijk huwelijk
Voor een burgerlijk huwelijk wordt de normale huurprijs van het kerkgebouw in rekening gebracht. De kosten daarvan vindt u elders op deze site. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen meelevende leden van de Kloosterkerkgemeente en anderen.

3. Huwelijksinzegening
Aan kerkelijk meelevende gemeenteleden worden hiervoor geen kosten doorberekend.
Aan anderen dan kerkelijk meelevende gemeenteleden worden (naast huur van het kerkgebouw) de volgende kosten in rekening gebracht:
Gesprekken met de predikant en het verzorgen van bevestigingsdienst dienst: € 275,-
Vergoeding reiskosten bij een bevestigingsdienst buiten de gemeentegrenzen: € 0,24 per km.
Inhuren van organist: nader te bepalen in overleg met de organist.

4. Lifestream
Bij een uitvartdienst of een trouwdienst kan een lifestream worden verzorgd. De kosten hiervan bedragen € 100,-
Een registratie op USB-stick kost additioneel € 50,-

Opmerkingen:
1. De hier genoemde kosten staan los van het gebruik van het kerkgebouw. De kosten daarvan vindt u elders op deze site.
2. Het gebruik van koffie en thee dient afzonderlijk met de koster geregeld te worden.