Spring naar inhoud

Externe contacten

Kerkrentmeesters werken niet alleen. Om het beheer op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren zijn contacten met diverse instanties noodzakelijk. Deze instanties adviseren, ondersteunen en infomeren ons.
De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB) ondersteunt en informeert ons als kerkrentmeesters over alle beheersmatige zaken, zodat wij die zo goed mogelijk kunnen realiseren.
De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Noord Nederland (SBKNN) ondersteunt ons bij het doen van onderhoud en het verkrijgen van subsidies.
De Monumentenwacht inspecteert en ziet toe op de status van onderhoud van de Kloosterkerk.
Om binnen de Classis waar onze gemeente deel vanuit maakt betrokken te blijven worden de classisvergaderingen bijgewoond.
De Gemeente Ten Boer en de kerkelijk gemeente hebben nauwe banden met elkaar. De gemeente is bijvoorbeeld eigenaar van het carillon.