Spring naar inhoud

Kind en jongere

Kindernevendienst
Ongeveer om de week is er Kindernevendienst. Zie hiervoor de agenda.
Tijdens de schriftlezing en de overweging gaan de kinderen naar de nevenruimte. Hier horen ze een verhaal en doen hier een verwerking bij. De verwerking varieert: een tekening bij het verhaal, een muurkrant maken over het thema, een gesprek over het verhaal, een spel. Kinderen van alle leeftijden zitten bij elkaar in één groep. De leiding maakt hierbij afwisselend gebruik van de methodes Bonnefooi en Kind op Zondag. In de adventsperiode en de veertigdagentijd vinden er vaak bijzondere activiteiten voor de kinderen plaats, in de vorm van een project.
Voor nadere informatie: Erik Bulthuis, tel. 050-3024677, erikbulthuis@hetnet.nl