Spring naar inhoud

Werkgroep Groene Kerk

GroeneKerken’ is een initiatief van ondermeer Kerk in Actie. Deze organisatie heeft het volgende oogmerk: Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben stimuleert GroeneKerken geloofsgemeenschappen om concrete stappen te zetten in verduurzaming. Het doel is om vanuit de identiteit te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen in de noodzakelijke maatschappelijke transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving.

De kerkenraad van onze Kloosterkerkgemeente vindt dit een belangrijk initiatief en heeft besloten om zich aan te melden als Groene Kerk. Om tot concrete stappen te komen is er een werkgroep in het leven geroepen. In deze commissie zitten JP. Uit Oude Groeneveld, John Havinga, Jakob Hoogakker en Heleen Stam.
Deze werkgroep heeft al een aantal vergaderingen gehad en heeft een voorstel aan de kerkenraad gedaan met mogelijke acties.

Er zijn zes thema’s die hierbij aan de orde kunnen komen, met sommige thema’s zijn we al aan de slag gegaan.

 1.  Geloof & Inspiratie
 2. Energie & Klimaat
 3. Schepping & Natuur
 4. Bewust inkopen
 5. Omgaan met geld
 6. Beleid en Aanpak

Waar begin je als je een duurzame kerk wilt worden.
Als eerste is er de werkgroep “Groene Kerken” gevormd. Het streven is om ieder jaar minimaal één en zo mogelijk meerdere punten te realiseren. We zijn van start gegaan met twee thema’s.
Bij het thema Energie en Klimaat wordt gekeken naar het energiezuinig worden.
Samen met de kerkrentmeesters wordt gekeken naar:

 • Hoe we kunnen besparen op het gas.
 • Inventariseren van alternatieven voor warmtevoorziening
 • Besparen op elektriciteit
 • Inventariseren van de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame elektriciteit (bijvoorbeeld, voor zover toegestaan en mogelijk, het plaatsten van zonnepanelen)
 • Nagaan hoe de kerk “plaatselijk” verwarmd kan worden tijdens b.v. de repetities van de cantorij
 • Het temperatuurverloop in de Kloosterkerk. Daartoe zijn inmiddels drie temperatuurloggers in de kerk geïnstalleerd. De temperatuur en het vochtgehalte worden ieder uur gemeten en vastgelegd.

Verder zijn er ideeën bij het thema Schepping en Natuur.

 • Het bevorderen biodiversiteit door het aanleggen van een “insecten aantrekkende” bloemenrand, bijvoorbeeld langs de rand van het gras of langs de pastorietuin.
 • Het maken en plaatsen van een insectenhotel.
 • De bloemengroet seizoensafhankelijk maken. Bijvoorbeeld in de winter een smikkelboeket.
 • Tijdens onze pelgrimswandelingen ruimte voor meditatief wandelen, d.w.z. aandacht voor de omgeving inbouwen door bv. 10 minuten in stilte te wandelen.

Een volgend jaar zouden we weer een ander punt kunnen onderzoeken. Dit doen we graag in samenwerking met de hele gemeente. We willen graag iedereen inspireren om mee te doen. De gemeente wordt op de hoogte gehouden waar we mee bezig zijn en betrokken bij de activiteiten die we samen kunnen doen. We gebruiken hiervoor de maandelijkse digitale nieuwsbrief.

Tijdens de Oogstdienstzondag op 13 november 2022 is zichtbaar gemaakt dat we ons inzetten om een Groene Kerk te zijn. Het “Groene Kerken” bordje hangt vanaf die dag aan de Kloosterkerk in Ten Boer.
We hopen dat we samen een steentje kunnen bijdragen aan een duurzame, sociale en rechtvaardige samenleving.