Spring naar inhoud

Dorpscoöperatie

Ten Boersters, Voor Elkaar Met Elkaar. Dat is het motto van de Dorpscoöperatie Ten Boer.
Het doel van deze coöperatie is er voor te zorgen dat men in Ten Boer en omliggende dorpen oog heeft voor elkaar. Dit past goed in het beleid van de Kloosterkerk. We willen omzien naar elkaar en een vluchtheuvel zijn waar iedereen terecht kan. De dorpscoöperatie organiseert koffieochtenden en bijeenkomsten waar ontmoeting en gezelligheid voorop staat. Er worden regelmatig sprekers uitgenodigd over een bepaald onderwerp zoals bv de notaris. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Openbare Bibliotheek. Ook worden er creatieve ochtenden gehouden onder de naam ‘ Goed bezig’ . De activiteiten vinden plaats in de bibliotheek of in Bloemhof.
Tevens is er een telefoondienst waar men vragen kan stellen op het gebied van welzijn. Er wordt dan gekeken of er voor de hulpvragen een vrijwilliger beschikbaar is.
Wij zullen als diaconie contact houden met de Dorpscoördinatie en waar mogelijk hulp bieden. Heeft u interesse om als vrijwilliger iets te betekenen of wilt u meer informatie over het werk van de Dorpscoöperatie dan verwijzen we u graag naar dorpscooperatietenboer.nl of naar de diakenen.

De diaconie.