Spring naar inhoud

Missie

Wat willen we zijn?

Wijsheid woont waar ze niet al bij voorbaat geclaimd wordt.
Geloof verkommert als ze daar niet bij intrekt.
Jan Greven

De Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint-Annen is een open actieve gemeente die ruimte biedt aan mensen die op zoek zijn naar rust, bezinning, inspiratie en die zich thuisvoelen bij een betrokken gemeenschap in een snel veranderende en steeds meer individualistisch gerichte samenleving.

De gemeente ziet haar plaats als een ‘vluchtheuvel’ op de wierden van Ten Boer en Woltersum, waar voor iedereen ruimte is om tot rust te komen en inspiratie op te doen en waar eenieder zichzelf kan zijn in een open gemeenschap. Wij zien onze gemeente als een gemeenschap die zich op zinvolle wijze bezighoudt met existentiële vragen in pastoraat, vormingswerk en zondagse vieringen. De gemeente pretendeert daarbij niet dat zij overal antwoorden op weet, maar wel dat zij – midden in de wereld staand – met eenieder die zich daartoe geroepen voelt, wil zoeken naar antwoorden op de vragen van het leven vanuit het Evangelie van Jezus Christus en met een open oog en oor voor de problemen en uitdagingen van deze tijd.

Wij willen kortom een open, betrokken en inspirerende gemeenschap vormen.

Open in de houding naar de wereld om ons heen. Wij willen er als kerkelijke gemeente zijn voor zowel de betrokken kern als voor de brede rand van anders betrokken leden en niet-leden in onze dorpen. Dit geven wij vorm in oecumenisch getinte vieringen waarin gemeenteleden actief deelnemen en in een open avondmaal waartoe iedereen genodigd is.

Betrokken door Gods Naam die luidt ‘Ik zal er zijn’ in onze gemeenschap zichtbaar te maken. Dit geven wij vorm door als gemeenschap naar elkaar om te zien en naast elkaar te staan als dat nodig is. Ook hiervoor geldt dat de betrokkenheid niet ophoudt bij de grenzen van de actieve kerkleden maar verder reikt. Voorbeelden daarvan zijn de bloemendienst en locale diaconale activiteiten.

Inspirerend door steeds opnieuw op zoek te gaan naar de bronnen van ons geloof en door bezig te zijn met zinvragen die in het leven naar voren komen. De veelzijdigheid van deze zoektocht komt tot uitdrukking in de zondagse vieringen waarin liturgische vernieuwing een rol speelt, in leerhuizen, musicals, bezinningsavonden en momenten van meditatie.