Spring naar inhoud

Werkgroep Liturgie en Lectoraat

De Werkgroep Liturgie en Lectoraat bestaat uit gemeenteleden met bijzondere aandacht voor de liturgische vormgeving en achtergronden bij de wekelijkse eredienst. De commissie fungeert als "klankbord" voor de predikant, met name bij bijzondere projecten. Een goed voorbeeld hiervan is de betrokkenheid bij de organisatie en uitvoering van de diensten in de Goede Week. Daarnaast verzorgen de leden bij toerbeurt de eerste schriftlezing in de eredienst. Tenslotte verzorgt de commissie ochtendgebeden en erediensten op zondagen waar geen predikant beschikbaar is. Deze bijeenkomsten worden in groepjes van twee tot drie werkgroepleden voorbereid en geleid.
Voor nadere informatie: riaziengs@ziggo.nl