Spring naar inhoud

Kansel

Het opmerkelijkste interieurstuk in de kerk van Woltersum is de kansel, één van de slechts drie voorreformatorische kansels die de provincie Groningen rijk is. Bij toeval in 1964 ontdekt, bleek het na onderzoek te gaan om een kansel die gedateerd kan worden rond 1530. De lampet, het trapje (met doopbekken) en het klankbord (met Lucas 11:28 als opschrift) zijn van latere datum, mogelijk uit 1765. Het belang van de ontdekking bestond daarin, dat enkele panelen van de (laatgotische) kuip beschilderd bleken te zijn. De schildering van het voorpaneel is niet meer te herkennen, de overige drie stellen voor de geseling van Christus, Christus voor Pilatus en de Kruisiging. Het paneel van het kanseldeurtje is niet beschilderd, maar heeft nog de originele behengsels uit plm. 1530. Vooral in de profilering van de kroonlijst is nog een laatgotische vormgeving te bespeuren.