Spring naar inhoud

Diaconie

Hulp aan de medemens

Als een boom alleen de wind moet opvangen breekt hij.
Ghanees spreekwoord

Van oudsher heeft de diaconie een belangrijke taak in het steunen van mensen in financiële nood. Deze taak wordt weer erg actueel nu het sociale vangnet steeds grotere mazen krijgt waar mensen doorheen vallen. Grote kans dus dat wij als diaconie te maken krijgen met stille armoede, binnen en buiten de kerkelijke gemeente. Als diaconie proberen we dan verantwoorde steun te bieden.
Wat is armoede?
Armoede is een relatief begrip. Het hangt ervan af wat de maatschappij als “minimaal benodigd” beschouwt. Kom je daaronder, dan ben je arm en kun je in je eigen samenleving niet meer goed mee doen. Tot dat minimale levenspeil behoren de dagelijkse levensbehoeften zoals voeding, kleding, huur, gas, Electra, ziektekosten en andere verzekeringen. Waar dit ontbreekt kunnen moeilijkheden ontstaan. Het gevolg kan zijn dat mensen met financiële en sociale problemen terecht komen in een sociaal isolement.
Financiële ondersteuning.
Bij acute nood wil de diaconie natuurlijk snel helpen. Wij zijn ervoor om hulp te bieden waar dat nodig is. Maar we weten vaak niet waar dat is. Hoe bereiken we de mensen die op enerlei manier hulp nodig hebben? U kunt zelf aangeven waar er hulp nodig is, dit kan voor u zelf zijn, maar ook voor anderen die u kent.
Wanneer kan ik een beroep doen op de diaconie?
Als er hulp nodig is, schroom dan niet contact op te nemen met een diaken of een zelf gekozen vertrouwenspersoon wanneer bijvoorbeeld: je problemen hebt om te voorzien in je dagelijkse levensonderhoud, de financiële moeiten je ‘s nachts wakker houden, je ziek of eenzaam bent, je praktische hulp van anderen nodig hebt, je je baan hebt verloren, je door onvoorziene omstandigheden in de problemen bent geraakt, of andere redenen die wij niet kennen maar die ervoor zorgen dat je hulp nodig hebt.
Overleg uw situatie gerust met een vertrouwenspersoon uit de gemeente of diaconie. Natuurlijk gaan we uiterst zorgvuldig om met de informatie en privacy. De informatie zal blijven tussen u en uw vertrouwenspersoon.
Samen zullen we zoeken naar een oplossing.
De diaconie