Spring naar inhoud

Vele handen maken licht werk ….

De Kloosterkerkgemeente zoekt nog aanvulling/versterking voor:
- bezoekdames/-heren
- gidsen Kloosterkerk en omgeving
- schoonmaakploeg.

Wij kunnen ons voorstellen dat u aarzelt of u voor een van deze functies geschikt bent. Bij u zullen vragen opkomen als:
- wat wordt er van mij verwacht
- hoeveel tijd ben ik er aan kwijt
- wat krijg ik er voor terug
- voor welke tijd verbind ik mij
Informatie hierover kunt u opvragen bij de scriba van de Kloosterkerkgemeente, tel. 050 - 302 4677 of scribakloosterkerk@gmail.com.