Spring naar inhoud

Versterking en groot onderhoud Kloosterkerk

In verband met het risico op aardbevingen ten gevolge van de gaswinnning wordt de Kloosterkerk versterkt.
In onderstaande links vindt u een beschrijving van het werk d.d. 20 februari

Stand van zaken d.d. 26 juli 2023
De eigenlijke versterking is oplgeleverd. ER zijn nog wel een aantal openstaande punten:
- Lekkage van het verwarmingssysteem moet nog verholpen worden.
- Er moet nog een lichtschakelaar in het verwarmingshok worden aangebracht (nu brandt het licht permanent...).
- Ook moet de elektrische aansluiting van luidklok, torenuurwerk, carillon en verlichting in de toren nog plaatsvinden. Hiervoor is een gespecialiseerd bedrijf nodig.

Inmiddels is beginnen aan groot (schilder)onderhoud van de dakruiter en de westgevel. Helaas is er veel houtrot geconstateerd. De werkzaamheden zullen in elk geval nog tijdens de maand juni voortduren.

Stand van zaken d.d. 9 juni 2023
De eigenlijke versterking is voltooid. Wel moet de elektrische aansluiting van luidklok, torenuurwerk, carillon en verlichting in de toren nog plaatsvinden. Hiervoor is een gespecialiseerd bedrijf nodig. De planning is dat dit eind juni gebeurt.

Inmiddels is beginnen aan groot (schilder)onderhoud van de dakruiter en de westgevel. Helaas is er veel houtrot geconstateerd. De werkzaamheden zullen in elk geval nog tijdens de maand juni voortduren. De schilder gaat in de week van 7 auguster daarmee verder.

Stand van zaken versterking Kloosterkerk d.d. 20 maart 2023
In de afgelopen weken is op zolder de staalconstructie aangebracht die de rechthoekige vorm van de kerk moet waarborgen in geval van een aardbeving. Inmiddels is en nieuw verwarmingshok aangelegd. Het is de bedoeling dat de verwarmingsketel in de weekvan 20 maart weer geïnstalleerd zal worden. Ook de luidklok en het uurwerk zullen weer in bedrijf komen.
Wel zullen de bestaande muurankers in de westgevel (boven de hoofdingang) nog gecontroleerd worden en zullen ook enkele extra ankers worden aangebracht. De ankers worden met de staalconstructie verbonden. Voor dit werk wordt in de week van 27 maart een steiger opgericht tegen de westgevel. Zodra de verankering is gerealiseerd dan de is versterking voltooid.

In aansluiting op de versterkingsoperatie zal ook onderhoud gepleegd worden aan de dakruiter. Hiervoor wordt de dan reeds aanwezige steiger naar boven toe uitgebreid zodat ook de dakruiter geschilderd kan worden. De windhaan en de pijnappel zullen tijdelijk worden verwijderd om in een werkplaats opnieuw verguld te worden. Dit onderhoud aan de dakruiter vindt plaats in het kader van het 6-jarig groot onderhoudsplan dat voor de Kloosterkerk als rijksmonument is vastgesteld in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.