Spring naar inhoud

Versterking Kloosterkerk

In verband met het risico op aardbevingen ten gevolge van de gaswinnnign wordt de kLoosterkerk versterkt.
In onderstaande links vindt u een beschrijving van het werk d.d. 20 februari
Hieronder een overzicht van de stand van zaken d.d. 20 maart 2023:

Stand van zaken versterking Kloosterkerk d.d. 20 maart 2023
In de afgelopen weken is op zolder de staalconstructie aangebracht die de rechthoekige vorm van de kerk moet waarborgen in geval van een aardbeving. Inmiddels is en nieuw verwarmingshok aangelegd. Het is de bedoeling dat de verwarmingsketel in de weekvan 20 maart weer geïnstalleerd zal worden. Ook de luidklok en het uurwerk zullen weer in bedrijf komen.
Wel zullen de bestaande muurankers in de westgevel (boven de hoofdingang) nog gecontroleerd worden en zullen ook enkele extra ankers worden aangebracht. De ankers worden met de staalconstructie verbonden. Voor dit werk wordt in de week van 27 maart een steiger opgericht tegen de westgevel. Zodra de verankering is gerealiseerd dan de is versterking voltooid.

In aansluiting op de versterkingsoperatie zal ook onderhoud gepleegd worden aan de dakruiter. Hiervoor wordt de dan reeds aanwezige steiger naar boven toe uitgebreid zodat ook de dakruiter geschilderd kan worden. De windhaan en de pijnappel zullen tijdelijk worden verwijderd om in een werkplaats opnieuw verguld te worden. Dit onderhoud aan de dakruiter vindt plaats in het kader van het 6-jarig groot onderhoudsplan dat voor de Kloosterkerk als rijksmonument is vastgesteld in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.