Spring naar inhoud

Bankrekening

Voor het werk van de diaconie is uiteraard geld nodig.
Giften zijn dan ook van harte welkom.
Deze kunnen gestort worden op:
NL04 RABO 0306 327244
ten name van Diaconie Kloosterkerkgemeente