Spring naar inhoud

Collectes via GIVT

Voor  collectes tijdens de live-stream  kan gebruik gemaakt worden van een GIVT QR-code. De QR-code wordt getoond op het collectemoment tijdens de dienst.

Hoe werkt het?

Eenmalig:  Download de GIVT app op uw mobiele telefoon.                                    De GIVT-app is te vinden in Google Play Store. Na het downloaden wordt u          verzocht om u te registreren. Dit moet u doen. U geeft hiermee een machtiging af  tot automatische  incasso van uw collectegiften.

Het doen van een collectegift met behulp van de GIVT QR-code.

  1.  U opent de GIVT-app op uw telefoon.
  2.  U geeft het bedrag van uw gift aan. Dit is de eerste collecte. Die is bestemd   voor de Diaconie.
  3.  U klikt aan: 'Add a collection'. Geef ook hier het bedrag  van de gift aan. Dit is de tweede collecte. Die is bestemd voor Plaatselijk kerkenwerk.
  4. Ga via 'Next' naar een volgend scherm: kies voor de optie 'QR-code'. U scant vervolgens de QR-code op de live-stream. Hiermee wordt de gift gegeven.

Verder
Tegen de tijd dat collecteren in kerkdiensten weer is toegestaan kan de GIVT-app ook gebruikt worden tijdens de kerkdienst. In de collectezak van de eerste rondgang wordt daarvoor een zendertje ('çollection device') geplaatst. In dit geval kiest u niet voor 'QR-code', maar voor 'collection device'.  Zodra de collectezak van de eerste rondgang bij uw telefoon (met geopende app) in de buurt komt wordt de gift gerealiseerd.

Het geheel kan beschouwd worden als een soort digitale collectebonnen. Overigens: Tijdens de kerkdienst zult u ook gewoon met contant geld of met papierencollectebonnen kunnen blijven geven.

Nadere informatie:
Klik hier voor GIVT informatiefolder
Klik hier voor Handleiding GIVT-app