Spring naar inhoud

Kerk in actie: geroepen om de te delen

De diaconie gebruikt als leidraad voor het collecteren, het collecterooster van Kerk in Actie. Ook hebben wij ongeveer twee keer per maand onze eigen collectes. Wij volgen de actualiteiten en waar nodig besteden we onze collectes dan voor een “noodgeval” (rampen, vluchtelingen enz.)

Wij hebben gekozen voor Kerk in Actie omdat dit een betrouwbare en goed werkende organisatie is. Waarvan we weten dat het geld goed terecht komt.

Doelstelling Kerk In Actie:

Kerk in Actie is de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland.

Ze zetten zich in om mensen in Nederland en wereldwijd hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Ze richten zich op vluchtelingen wereldwijd, kerken in de minderheid en kinderen in de knel. Ze bestrijden kinderuitbuiting, steunen bedreigde kerken en geven hulp aan vluchtelingen.

Kerk in Actie verleent hulp aan slachtoffers samen met lokale kerken en organisaties die de bevolking en cultuur kennen. Kerk in Actie gelooft in de eigen kracht van mensen. Zij weten zelf het beste wat zij nodig hebben.

Activiteiten:

Wereldwijd komen ze in actie tegen armoede en onrecht. Ze steunen honderden projecten in meer dan vijftig landen die zich richten op:

  • Vluchtelingen en mensenhandel, denk aan menswaardige opvang en werken aan terugkeer;
  • Christenen die een minderheid vormen in hun land of in een conflictgebied leven;
  • Kinderen in de knel, zoals kinderen met een handicap of kinderen die uitgebuit worden;
  • Groepen die achtergesteld worden, zoals vrouwen in conflictgebieden, slachtoffers van oorlogsgeweld en inheemse volkeren;
  • Noodhulp na een ramp, wederopbouw en rampenpreventie;
  • Kerken en christelijke organisaties die levendige gemeenschappen van hoop willen zijn.
  • We bieden noodhulp-, voedsel- en hygiëne pakketten aan mensen in rampgebieden.

Geloven in delen:

Kerk in Actie werkt in Nederland en wereldwijd. Steeds meer ervaren we hoezeer we met elkaar verbonden zijn. Miljoenen mensen zijn op de vlucht en hebben hulp nodig. Hun situatie raakt ook de gemeenschappen in de landen waar zij een veilige plek zoeken. De oorzaken van vluchtelingenstromen zijn ook wereldwijd: toenemende spanningen tussen groepen van verschillende achtergrond of religie, klimaatveranderingen, ongelijkheid tussen arm en rijk.

Als wereldwijd netwerk is Kerk in Actie aanwezig waar de problemen spelen: in het Midden-Oosten, in Jordanië en Libanon, in Griekenland en in Nederland. Dat is de kracht van samen de kerk in actie zijn.

De missie van Kerk in Actie wordt kernachtig samengevat in Geloven in delen . We zijn als kerk het lichaam van Christus, geen instituut maar een wereldwijde gemeenschap van mensen. We worden niet verbonden door een organisatie maar door een relatie. Met elkaar en met God.

Het werk van Kerk in Actie is mogelijk door steun vanuit gemeenten, particuliere donateurs en bijdragen vanuit stichtingen, fondsen en de overheid. Kerk in Actie kan een beroep doen op een trouwe achterban. Deze steun is hard nodig. Daarom hopen wij op uw solidariteit, gebed en financiële steun. We doen ons werk in navolging van Jezus Christus die naar de wereld gezonden werd om te laten zien wie God is: