Spring naar inhoud

Kledingactie Open Hof

“Open Hof” een veilige plek.

De “Open Hof” is een huis in de binnenstad van Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd en een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen.

De “Open Hof” is een oecumenisch diaconaal- pastoraal centrum. Het centrum wordt mede in stand gehouden door de Groninger kerken en in dit centrum werken vele vrijwilligers.

Kledinginzameling

De Diaconie