Spring naar inhoud

Kledingactie Open Hof

“Open Hof” een veilige plek.

De “Open Hof” is een huis in de binnenstad van Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd en een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen.

De “Open Hof” is een oecumenisch diaconaal- pastoraal centrum. Het centrum wordt mede in stand gehouden door de Groninger kerken en in dit centrum werken vele vrijwilligers. De collecte in onze kerk zal op zondag 17 november voor “Open Hof” zijn.

Kledinginzameling

De winter staat weer voor de deur en dus is er warme kleding nodig. Wollen mutsen, handschoenen en sokken die u over hebt kunnen de mensen van ”Open Hof” goed gebruiken. Ook wollen dekens zijn welkom. Deze spullen kunt u in de week van 11 nov. tot 17 bij de diakenen brengen. Zij zullen er voor zorgen dat de kleding naar “Open Hof” wordt gebracht.     Zo kunnen we allen met een warm gevoel de winter tegemoet zien.

De Diaconie