Spring naar inhoud

Omzien naar elkaar

Omzien Naar Elkaar

Bevingsschade aan je huis, een probleem dat in vele huizen speelt.
Als je dan ook nog moet verhuizen omdat je huis wordt afgebroken komt het nog
harder aan.
We maken dit mee op verschillende plaatsen in Ten Boer en daar buiten.
Wij, leden van de Kloosterkerkgemeente zien en horen dit in gesprekken om ons heen.
Hoe gaan we hiermee om als kerk?
We kunnen niets veranderen aan de situatie van de mensen die uit hun huizen moeten,
maar we kunnen als kerk deze mensen wel laten voelen dat we hun zorgen delen en
dat we met ze meeleven.

In Ten Boer was Hamplaats de eerste volledige straat / wijk die afgebroken werd.
Nu kunnen we ze weer welkom heten in hun nieuwe woningen.
Een kerklid uit onze gemeente stelde voor om ze weer welkom te heten met een
bloemetje en een welkomskaart namens de Kloosterkerkgemeente.
Dit voorstel is aangenomen op de kerkenraad.
De diaconie gaat dit organiseren en we vragen uw medewerking.
Er zullen op zondag 7 november bloemen met een mooie kaart voor in de kerk staan
voor alle bewoners van de Hamplaats.
Ook zullen er bloemen zijn voor gemeenteleden die grote zorgen hebben over de
schades in hun huizen. Hierbij rekenen we op uw inbreng van namen.

De bedoeling is dat alle gemeenteleden na de dienst of de volgende dag de
Bloemen op de Hamplaats gaan bezorgen.
Dit zal een langlopende actie worden want er worden steeds weer andere straten
vernieuwd. Dit zullen we in de gaten houden.

We horen u zeggen: “maar vergeten we dan geen mensen?”
In onze kerkelijke gemeente proberen we onze gemeenteleden die erg te lijden
hebben van de bevingsschade in de gaten te houden en hen te laten voelen dat we
met ze meeleven. Onze troostmantels worden ook voor dit doel ingezet.
Maar er zullen altijd schrijnende gevallen zijn waarvan we niet op de hoogte zijn.
Maar dit houdt niet in dat we niets kunnen doen.

En nu bent u aan de beurt. Kent u mensen die erg te lijden hebben onder
de bevingsproblematiek? Geef het door aan de diakenen en wij zullen in actie
komen.
Deze actie kan alleen slagen als we als leden van de Kloosterkerk ogen en oren
open houden voor de situatie van de mensen om ons heen.